Home

Gerechtshof Amsterdam, 11-05-2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:1367, 200.274.521/01

Gerechtshof Amsterdam, 11-05-2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:1367, 200.274.521/01

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
11 mei 2021
Datum publicatie
17 mei 2021
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2021:1367
Zaaknummer
200.274.521/01

Inhoudsindicatie

vervolg van 16 februari 2021 (ECLI:NL:GHAMS:2021:499). Het hof houdt iedere verdere beslissing aan totdat de Hoge Raad de door de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam gestelde prejudiciële vragen (ECLI:NL:RBAMS:2021:174) zal hebben beantwoord, waarna partijen op de uitspraak van de Hoge Raad zullen mogen reageren.

artikel 6 AVG, art. 394 Rv.

Zie ECLI:NL:GHAMS:2022:705.

Uitspraak

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer: 200.274.521/01

zaaknummer rechtbank Noord-Holland: C/15/293623/HA RK 19-185

beschikking van de meervoudige burgerlijke kamer van 11 mei 2021

inzake

[verzoeker] ,

wonend te [woonplaats] , gemeente [gemeente] ,

verzoeker in hoger beroep in de hoofdzaak en in het incident,

advocaat: mr. R.A.J. Zomer te Oosterhout,

tegen

COÖPERATIEVE RABOBANK U.A.,

gevestigd te Utrecht,

verweerster in hoger beroep in de hoofdzaak en in het incident,

advocaat: mr. P.W. van Kooij te Leiden.

1 Verder procesverloop

Partijen worden hierna wederom [verzoeker] en de Rabobank genoemd.

Het hof heeft op 16 februari 2021 een tussenbeschikking gegeven. Voor het verloop van het geding tot dan toe wordt naar die beschikking (verder: de tussenbeschikking) verwezen.

Op 16 maart 2021 heeft [verzoeker] een akte houdende uitlatingen en overlegging van bijlagen, met producties, ingediend. De Rabobank heeft daarop dezelfde dag bij akte gereageerd.

Vervolgens is wederom uitspraak bepaald.

2 Verdere beoordeling

in de hoofdzaak:

2.1.

In overweging 3.8 van de tussenbeschikking heeft het hof partijen op grond van artikel 392 lid 6 Rv in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over zijn voornemen de beslissing in deze zaak aan te houden totdat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan op de hem door de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam bij vonnis van 21 januari 2021 (ECLI:NL:RBAMS:2021:174) gestelde prejudiciële vragen.

2.2.

[verzoeker] heeft in zijn na de tussenbeschikking ingediende akte, samengevat, betoogd dat uit een beschikking van het hof Arnhem-Leeuwarden van 23 februari 2021 (ECLI:NL:GHARL:2021:1679) blijkt dat “de noodzakelijkheidscriteria van de AVG gelden, ongeacht de toepasselijkheid van artikel 6 lid 1 sub c of f AVG”, dat in de onderhavige zaak tussen partijen aan die criteria niet is voldaan en dat daarom niet behoeft te worden gewacht op het antwoord van de Hoge Raad op de hem gestelde prejudiciële vragen. Voor het geval het hof voormelde beschikking van het hof Arnhem-Leeuwarden niet zou volgen, heeft [verzoeker] het hof verzocht de uitspraak van de Hoge Raad af te wachten. De Rabobank heeft in reactie hierop te kennen gegeven dat de aan de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen van belang zijn voor een beslissing op het in deze zaak te beoordelen verzoek van [verzoeker] . Zij heeft het hof verzocht de beslissing aan te houden totdat de Hoge Raad op die vragen heeft beslist.

2.3.

Het hof ziet in het door [verzoeker] aangevoerde geen aanleiding om anders te oordelen over de wenselijkheid de beslissing aan te houden totdat de Hoge Raad de hem gestelde prejudiciële vragen heeft beantwoord dan in de tussenbeschikking is gedaan, te minder omdat [verzoeker] in zijn beroepschrift nog zeer uitvoerig het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad heeft bepleit. De door [verzoeker] omarmde beschikking van het hof Arnhem-Leeuwarden van 23 februari 2021 is, voor zover al niet van beperkt belang vanwege het in die zaak berechte concrete geval, wederom een voorbeeld waaruit blijkt tot welke verschillende oordelen de onderhavige problematiek kan leiden en geeft eens te meer aanleiding de beslissing in de onderhavige zaak aan te houden.

2.4.

Zodra de Hoge Raad de hem door de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam gestelde prejudiciële vragen heeft beantwoord, zal het hof partijen in de gelegenheid stellen zich hierover schriftelijk uit te laten, waarna wederom een beschikking zal worden gegeven.

3 Beslissing

Het hof:

in de hoofdzaak:

houdt iedere beslissing aan totdat de Hoge Raad antwoord heeft gegeven op de hem door de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam bij vonnis van 21 januari 2021 (ECLI:NL:RBAMS:2021:174) gestelde prejudiciële vragen;

stelt partijen, nadat de Hoge Raad uitspraak zal hebben gedaan, in de gelegenheid zich schriftelijk over die uitspraak uit te laten.

Deze beschikking is gegeven door mrs. R.J.M. Smit, A.S. Arnold en I.A. Haanappel-van der Burg en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 11 mei 2021.