Home

Rechtbank Midden-Nederland, 12-12-2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:6794, C/16/470751 / JE RK 18-2268

Rechtbank Midden-Nederland, 12-12-2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:6794, C/16/470751 / JE RK 18-2268

Gegevens

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
12 december 2018
Datum publicatie
8 mei 2019
ECLI
ECLI:NL:RBMNE:2018:6794
Zaaknummer
C/16/470751 / JE RK 18-2268

Inhoudsindicatie

De kinderen zitten te lang op een gesloten plek. Er is onvoldoende voortvarend gewerkt door de GI (Leger des Heils). (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2018:6795.

ECLI:NL:RBMNE:2019:1980)

Uitspraak

beschikking

Afdeling Familierecht

Zittingsplaats: Utrecht

Zaakgegevens: C/16/470751 / JE RK 18-2268

Datum uitspraak: 12 december 2018

de gecertificeerde instelling Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering, hierna te noemen de GI, gevestigd te [vestigingsplaats 1] ,

betreffende

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

thans verblijvende in de [verblijfplaats 1] ,

thans verblijvende in de [verblijfplaats 2] .

Het procesverloop

Voor het procesverloop wordt verwezen naar de beschikkingen van 20 november 2018 en 29 november 2018.

Bij beschikking van 20 november 2018 heeft de kinderrechter een spoedmachtiging gesloten jeugdhulp verleend voor de duur van vier weken, te weten tot 18 december 2018, en de beslissing op het aansluitende verzoek tot verlening van een machtiging gesloten jeugdhulp voor de duur drie maanden aangehouden. Bij beschikking van 29 november 2018 heeft de kinderrechter de beslissing van 20 november 2018 in stand gelaten en de beslissing op het aansluitende verzoek aangehouden tot de zitting van 12 december 2018.

Op 12 december 2018 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld. Gehoord zijn:

- de minderjarige [voornaam van minderjarige] , bijgestaan door mr. R. Wouters,

- de moeder, bijgestaan door mr. J. Wouters,

- de vader, bijgestaan door mr. J. Wouters,- de heer [A] namens de GI,

- mevrouw C. Eisenga, telefonische tolk voor [voornaam van minderjarige] en de ouders.

De feiten

Bij beschikking van 23 oktober 2018 van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Middelburg, is [voornaam van minderjarige] onder voorlopige voogdij gesteld van de GI voor de duur van drie maanden, te weten tot 23 januari 2019.

[voornaam van minderjarige] verblijft op een geheime plek binnen de gesloten jeugdhulp.

Het verzoek

De gecertificeerde instelling heeft een machtiging verzocht om [voornaam van minderjarige] in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven voor de duur van drie maanden.

Ter zitting heeft de GI aangegeven dat er de afgelopen weken concreet niet veel is gebeurd. Er is regelmatig contact geweest tussen de GI en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), maar de DT&V heeft tot op heden geen duidelijkheid verschaft over de laatste verblijfplaats van [voornaam van minderjarige] . De vaste voogd die is toegewezen aan de zaak van [voornaam van minderjarige] zal de in de tussenbeschikking van 29 november 2018 door de kinderrechter aan de GI gegeven opdrachten op gaan pakken. De GI heeft daarnaast opgemerkt dat [voornaam van minderjarige] en haar zus [B (voornaam)] verzoeken hebben gedaan met betrekking tot vrijheden en het krijgen van contact met twee tantes.

Het standpunt van belanghebbenden

De beoordeling

De beslissing