Home

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Land van Cuijk 2022, domein II

Geldig van 19 december 2022 tot 28 december 2022
Geldig van 19 december 2022 tot 28 december 2022

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Land van Cuijk 2022, domein II

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 28-12-2022]
[Regeling ingetrokken per 28-12-2027]

Aanhef

Artikel 1 [Nog niet in werking]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

De personen, werkzaam in de functie van handhaver/BOA (domein II) in dienst van gemeente Land van Cuijk, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

1.

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur, zoals opgenomen in de bijlage bij de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar.

2.

De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

3.

De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7 [Nog niet in werking]

Artikel 8 [Nog niet in werking]

Artikel 9 [Nog niet in werking]

Artikel 10 [Nog niet in werking]