Home

Beleidsregel veiligheid zeeschepen

Geldig vanaf 30 juli 2010
Geldig vanaf 30 juli 2010

Beleidsregel veiligheid zeeschepen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 30-07-2010]

Aanhef

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,

Besluit:

Artikel 1. Toepassing van resoluties en circulaires uitgegeven door de Internationale Maritieme organisatie (IMO)

Bij de toepassing van de bij of krachtens de Schepenwet geldende voorschriften uit het SOLAS-verdrag1en de daarbij behorende Codes en verplichte resoluties, zullen de nadere invullingen, interpretaties en aanbevelingen worden gehanteerd zoals vervat in de in onderstaande tabellen 1 tot en met 3 genoemde resoluties en circulaires van de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties.

Tabel 1: A-Resoluties

No.

Omschrijving

Grondslag internationaal

Grondslag nationaal

A.265(VIII)

Regulations on subdivision and stability of passenger ships as an equivalent to part B of chapter II of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1960

SOLAS hoofdstuk II-1 voorschrift 4 t/m 25 (=Part B)

Artikelen 40, eerste lid, en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

A.266(VIII)

Recommendation on a standard method for establishing compliance with the requirements for cross-flooding arrangements in passenger ships

SOLAS hoofdstuk II-1 voorschrift 8.5

Artikelen 40, eerste lid, en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

A.601(15)

Provision and display of manoeuvring information on board ships

SOLAS hoofdstuk II-1 voorschrift 28

Artikelen 40, eerste lid, en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

A.654(16) (voor schepen gebouwd vóór 1-1-2004)

Graphical symbols for fire control plans

SOLAS hoofdstuk II-2 voorschrift 15.2.4

Artikelen 40, eerste lid, en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

A.684(17)

Explanatory notes to the SOLAS regulations on subdivision and damage stability of cargo ships of 100 metres in length and over

SOLAS hoofdstuk II-1 voorschrift 25-1 t/m 25-10 (= Part B1)

Artikelen 40, eerste lid, en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

A.702(17)

Radio maintenance guidelines for the global maritime distress and safety system (GMDSS) related to sea areas A3 and A4

SOLAS hoofdstuk IV voorschrift 15.7

Artikelen 40, eerste lid, en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

A.714(17)

Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing (CSS Code), zoals gewijzigd door circulaires MSC/Circ.664, MSC/Circ.691, MSC/Circ.740, MSC/Circ.812 en MSC/Circ.1026.

SOLAS hoofdstuk VI voorschrift 1 en 5.1

Artikel 52 van het Schepenbesluit 2004

A.793(19)

Strength and securing and locking arrangements of shell doors on ro-ro passenger ships

SOLAS hoofdstuk II-1 voorschrift 20.4

Artikelen 40, eerste lid, en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

A.889(21)

Pilot transfer arrangements

SOLAS hoofdstuk V voorschrift 23.1

Artikelen 40, eerste lid, en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

A.890(21)

Principles of safe manning, zoals gewijzigd door resolutie A.955(23)

SOLAS hoofdstuk V voorschrift 14 (en STCW-code)

Artikelen 40, eerste lid, en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

A.951(23)

Improved guidelines for marine portable fire extinguishers

SOLAS hoofdstuk II-2 voorschrift 3,

1977 Torremolinos convention

Artikelen 40, eerste lid, en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

A.952(23) voor schepen gebouwd na 1-1-2004

Graphical symbols for shipboard fire control plans

SOLAS hoofdstuk II-2 voorschrift 15.2.4

Artikelen 40, eerste lid, en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

A.1021(26)

Code on Alerts and Indicators

SOLAS alle hoofdstukken en diverse Codes

Artikelen 40, eerste lid, 41, eerste en tweede lid, 50, 52, 56 en 57 van het Schepenbesluit 2004

Tabel 2: MSC-Resoluties

No.

Omschrijving

Grondslag internationaal

Grondslag nationaal

MSC. 76(69)

Extended application of the Explanatory notes to the SOLAS regulations on subdivision and damage stability of cargo ships of 100 metres in length and over (resolution A.684(17))

SOLAS hoofdstuk II-1 voorschrift 25-1 t/m 25-10 (= Part B1)

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC. 79(70)

Interpretation of SOLAS chapter XII on additional safety measures for bulk carriers

SOLAS hoofdstuk XII voorschrift 2

Artikelen 40, eerste lid, 41, eerste lid en 53, derde lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC. 89(71)

Interpretation of the provisions of SOLAS chapter XII on additional safety measures for bulk carriers

SOLAS hoofdstuk XII voorschrift 2

Artikelen 40, eerste lid, 41, eerste lid en 53, derde lid van het Schepenbesluit 2004

MSC.136(76) bij installatie vóór 1 juli 2004

Performance standards for a ship security alert system

SOLAS hoofdstuk XI-2 voorschrift 6

Artikel 3 van verordening (EG) 725/2004

MSC.147(77) bij installatie na 1 juli 2004

Revised performance standards for a ship security alert system.

SOLAS hoofdstuk XI-2 voorschrift 6

Artikel 3 van verordening (EG) 725/2004

MSC.163(78)

Performance standards for shipborne simplified voyage data recorders (S-VDRs)

SOLAS hoofdstuk V voorschrift 20

Artikelen 40, eerste lid, 41, vijfde lid en 42, tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC.188(79)

Performance standards for water level detectors on bulk carriers and single hold cargo ships other than bulk carriers

SOLAS hoofdstuk II-1 voorschrift 23-3 en hoofdstuk XII, voorschrift 12

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC.265(84) Corr.1

MSC 84/24/Add.2/Corr.1 Annex 14 to MSC 84/24/Add.2 1 In the annex to annex 14, in paragraph 1-1.2, the date ‘9 May 2008’ is replaced by the date ‘1 July 2009’.

SOLAS hoofdstuk II-2 voorschrift 12

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

Tabel 3 : MSC-Circulaires

No.

Omschrijving

Grondslag internationaal

Grondslag nationaal

MSC/Circ. 353

Revised guidelines for inert gas systems, zoals gewijzigd door circulaire MSC/Circ.387

SOLAS hoofdstuk II-2 voorschrift 1.6.5 en 4.5.5 en FSS-code paragraaf 15.2.1

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ. 485

Clarification of inert gas system requirements under SOLAS 1974, as amended

SOLAS hoofdstuk II-2 voorschrift 1.6.5 en 4.5.5 en FSS-code paragraaf 15.2.1

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ. 541

Guidance notes on the integrity of flooding boundaries above the bulkhead deck of passengerships for proper application of regulations II-1/8 and 20, paragraph 1, of the SOLAS 1974 convention as amended.

SOLAS hoofdstuk II-1 voorschrift 8 en 20.1

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ. 608; rev 1

Interim guidelines for open-top container ships

SOLAS hoofdstuk II-2 voorschrift 19

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ. 706

Guidance on intact stability of existing tankers during liquid transfer operations

SOLAS hoofdstuk II-1 voorschrift 22

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ. 729

Design guidelines and operational recommendations for ventilation systems in ro-ro cargo spaces

SOLAS hoofdstuk II-2 voorschrift 20.3.1

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ. 755

Side shell doors and stern doors on ro-ro passenger ships

SOLAS hoofdstuk II-1 voorschrift 20-1

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ. 798

Guidelines for performance and testing criteria and surveys of medium-expansion concentrates for fire-extinguishing systems

FSS-code paragraaf 14.2.2

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ. 799

Guidelines for performance and testing criteria and surveys of expansion foam concentrates for fire-extinguishing systems of chemical tankers

SOLAS hoofdstuk II-2 voorschrift 1.6.2.1

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ. 914

Guidelines for the approval of alternative fixed water-based fire-fighting systems for special category spaces

SOLAS hoofdstuk II-2 voorschrift 20.6.1 *)

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ. 919

Guidelines for damage control plans

SOLAS hoofdstuk II-1 voorschrift 23, 23-1 en 25-8

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ. 966

IACS unified interpretation of ‘prototype test’ (Emergency Towing Arrangements on Tankers)

SOLAS hoofdstuk II-1 voorschrift 3-4

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ. 982

Guidelines on Ergonomic Criteria for Bridge Equipment and Layout

SOLAS hoofdstuk V voorschrift 15

Artikelen 40 eerste lid, 41, vijfde lid en 42, tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ. 998

IACS Unified Interpretation regarding timber deck cargo in the context of damage stability requirements

SOLAS hoofdstuk II-1 voorschrift 25-8

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ.1006

Guidelines on fire test procedures for acceptance of fire-retardant materials for the construction of lifeboats

LSA-code paragraaf 4.4.1.4.

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ.1033

Interim Guidelines for Evacuation Analyses for new and existing passenger ships

SOLAS hoofdstuk II-2 , voorschrift 13.7.4

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ.1037

Unified interpretations of the revised SOLAS Chapter II-2

SOLAS hoofdstuk II-2 voorschrift 4, 9, 10 en 13

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ.1039

Guidelines for shore-based maintenance of satellite EPIRBs

SOLAS hoofdstuk IV voorschrift 15

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ.1040

Guidelines on Annual Testing of 406 Mhz Satellite EPIRBs

SOLAS hoofdstuk IV voorschrift 15.9.

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ.1048

Performance standards and performance tests for manually powered reverse osmosis desalinators

LSA-code paragraaf 4.1.5, 4.4.7 en 4.4.8

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ.1072

Guidance on Provision of Ship Security Alert Systems

SOLAS hoofdstuk XI-2 voorschrift 6

Artikel 3, EU-verordening 725/2004

MSC/Circ.1079

Guidelines for Preparing Plans for Co-operation between search and rescue services and passenger ships

SOLAS hoofdstuk V voorschrift 7.3

Artikelen 40, eerste lid, 41, vijfde lid en 42, tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ.1081

Unified interpretation of the revised SOLAS Chapter II-2

SOLAS hoofdstuk II-2 voorschrift 13.3.4 en 13.4.3

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ.1082

Unified interpretations of the guidelines for the approval of fixed water-based local application fire-fighting systems (MSC/Circ.913)

SOLAS hoofdstuk II-2 voorschrift 10.5.6

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ.1095

Revised Minimum Safety Standards for Ships Carrying Liquids in Bulk Containing Benzene

SOLAS hoofdstuk VII en IBC-code diverse voorschriften

Artikelen 56, eerste lid en 57, eerste lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ.1102

Interpretations of the 2000 HSC Code and SOLAS chapter X

Solas hoofdstuk X voorschrift 2.2 en 2000 HSC-code, diverse voorschriften

Artikel 42, tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ.1114

Guidelines for periodic testing of Immersion suit and Anti-exposure suit seams and closures

SOLAS hoofdstuk III voorschrift 20.7

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ.1116

Unified interpretations of the IBC and IGC Codes

IBC-code paragraaf 8.3.2 en 8.3.3.2 en IGC-code paragraaf 8.2.10

Artikelen 56, eerste lid en 57, eerste en derde lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ.1120

Unified Interpretations of SOLAS chapter II-2, the FSS Code, the FTP Code and related fire test procedures

SOLAS hoofdstuk II-2 diverse voorschriften, FSS-code, FTP-code diverse paragrafen en Res.A.754(18)

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ.1141

Unified interpretation of the term ‘first survey’ referred to in SOLAS regulations II-2/1.2.2.2, V/19.1.2.2, V/19.2.4.2.2 and V/20.1.2

SOLAS hoofdstuk II-2 voorschrift 1.2.2 en hoofdstuk V voorschriften 19.1.2, 19.2.4 en 20.1.2

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ.1156

Guidance on the access of public authorities, emergency response services and pilots on board ships to which Solas Chapter XI-2 and the ISPS-code apply.

SOLAS hoofdstuk XI-2 diverse voorschriften en ISPS-code diverse bepalingen

Artikel, EU-verordening 725/2004

MSC/Circ.1158

Unified interpretation of Solas, Chapter II-1

SOLAS hoofdstuk II-1 voorschrift 22

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ.1169

Unified interpretations of Solas, Chapter II-2

SOLAS hoofdstuk II-2 voorschrift 4.5.3.3 en 9.7.1.1

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ.1176

Unified interpretations to Solas Ch. II-1 and XII and to the technical provision for means of access for inspections, zoals gewijzigd door MSC/Circ.1197

SOLAS hoofdstuk II-1 en XII diverse voorschriften

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ.1177

Unified interpretation of the 2000 HSC Code

HSC-Code paragraaf 9.1.5

Artikel 42, tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC/Circ.1178

Unified interpretation of Solas regulations XII/4.2 and XII/5.2

SOLAS hoofdstuk XII voorschriften 4.2 en 5.2

Artikelen 40, eerste lid, 41, eerste lid en 53, derde lid, avn het Schepenbesluit 2004

MSC.1/Circ.1190

Guidance on the provision of information for identifying ships when transmitting SSAS alerts

SOLAS hoofdstuk XI-2 voorschrift 6

Artikel 3, EU-verordening 725/2004

MSC.1/Circ.1206

Measures to prevent accidents with lifeboats

SOLAS hoofdstuk III voorschrift 19.3.3, 20 en 36

Artikelen 40, eerste en tweede lid 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC.1/Circ.1203

Unified Interpretations of SOLAS chapter II-2 and firetest procedures referred to in the FTP Code.

SOLAS hoofdstuk II-2 voorschrift 3.34, 9.2.4.2.5, 9.3.1, 10.7.1.4, 19.3.2, Res A.754 en FTP- code

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC.1/Circ.1220

Voluntary Structural Guidelines for New Ships Carrying Liquids in Bulk Containing Benzene

SOLAS hoofdstuk VII en IBC-Code diverse voorschriften

Artikelen 56, eerste lid en 57, eerste lid van het Schepenbesluit 2004

MSC.1/Circ.1240

Unified Interpretation of the International Code for Fire Safety Systems(FSS Code)

FSS Code voorschrift 5

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC.1/Circ.1243

Unified Interpretation of SOLAS Chapter III

SOLAS hoofdstuk III voorschrift 31.1.4

Artikelen 40, eerste en tweede lid 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC.1/Circ.1244

Symbol of infant lifejacket

SOLAS hoofdstuk III voorschrift 9.2.3

Artikelen 40, eerste en tweede lid 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC.1/Circ.1252

Guidelines on annual testing of the Automatic Identification System (AIS)

SOLAS hoofdstuk V voorschriften 16.1 en 18.2

Artikelen 40, eerste en tweede lid 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC.1/Circ.1260

Unified Interpretations of COLREG 1972, as amended

COLREG voorschriften 27.b.(i) en Bijlage I secties 3.b en 9.b

Besluit toepassingsverklaring Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972

MSC.1/Circ.1260/Corr.1

Unified Interpretations of COLREG 1972, as amended: Corrigendum

COLREG voorschriften 27.b.(i) en Bijlage I secties 3.b en 9.b

Besluit toepassingsverklaring Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972

MSC.1/Circ.1275

Unified Interpretation of SOLAS Chapter II-2 on the number and arrangements of portable fire extinguishers on board ships

SOLAS hoofdstuk II-2 voorschrift 10, 18, 19 en 20. FSS code hoofdstuk 4

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC.1/Circ.1276

Unified Interpretation of SOLAS Chapter II-2

SOLAS hoofdstuk II-2 voorschrift 4.3, 9.7.2.1, 9.7.2.2, 9.7.5.2.1, 10.5.6en 10.8.1.

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC.1/Circ.1285

Unified Interpretation of SOLAS Regulation III/16.1

SOLAS hoofdstuk III voorschriften 11.7 en 16.1

Artikelen 40, eerste en tweede lid 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC.1/Circ.1318

Guidelines for the maintenance and inspections of fixed carbon dioxide fire-extinguishing systems

SOLAS hoofdstuk II-2 voorschrift 14.2.1.2

Artikelen 40, eerste lid en 41, eerste en tweede lid, van het Schepenbesluit 2004

MSC.1/Circ.1329

Guidelines for uniform operating limitations of High-Speed Craft

HSC-code 2000 paragraaf 1.9

Artikel 42, van het Schepenbesluit 2004

Artikel 2. Beveiliging van schepen

In dit artikel worden de volgende, op de originele Engelse tekst van de ISPS-code gebaseerde, afkortingen gebruikt:

Afkorting

Engelse term

Nederlandse vertaling

CSO

Company Security Officer

Veiligheidsbeambte van de maatschappij

ISSC

International Ship security certificate

Internationaal scheepsbeveiligingscertificaat

RSO

Recognised Security Organisation

Erkende veiligheidsorganisatie

SSA

Ship Security Assessment

Beoordeling van de scheepsbeveiliging

SSAS

Ship Security Alert System

Scheepsveiligheidsalarmsysteem

SSO

Ship Security Officer

Scheepsveiligheidsbeambte

SSP

Ship Security Plan

Scheepsveiligheidsplan

In aanvulling op hetgeen in tabel 1.10 is aangegeven, wordt ten aanzien van de beveiliging van schepen tegen terrorisme, piraterij, criminaliteit en vandalisme de volgende nationale beleidsregel toegepast.

Art. 2.1. Certificering bij registratie van bestaande schepen in Nederland

Grondslag: EU-verordening 725/2004, art 3, eerste, tweede en derde lid

Bij registratie van bestaande schepen in Nederland als bedoeld in ISPS Code deel A, artikel 19.4.1, wordt de volgende werkwijze gehanteerd:

  1. Indien de beheerder dezelfde blijft:

    Het bestaande SSP wordt door een door Nederland erkende RSO naar het Nederlandse normenkader gekeurd en aan boord geverifieerd. Indien de RSO het SSP recentelijk had goedgekeurd en geverifieerd voor een andere vlag, kan worden volstaan met een controle op de specifieke Nederlandse interpretaties.

    Als deze keuring en verificatie met goed gevolg worden afgerond kan een langlopend certificaat als bedoeld in ISPS-code deel A art 19.2.1 worden afgegeven.

  2. Indien er een nieuwe beheerder komt:

    De reguliere ISSC-procedure wordt doorlopen op grond waarvan een langlopend certificaat kan worden afgegeven. Daarbij kunnen delen van het oude SSP worden hergebruikt, voorzover deze geschikt zijn voor de nieuwe situatie. Zij worden door de RSO opnieuw in de nieuwe context beoordeeld

    Eventueel kan, mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 19.4.2 van deel A van de ISPS Code, de RSO op grond van art 19.4.1 van deel A van de ISPS code, eerst een interim certificaat afgeven.

Art. 2.2. Certificering bij Nieuwbouw

Art. 2.3. Veranderingen aan reeds goedgekeurde SSP’s en security uitrusting

Art. 2.4. Training en opleiding van de CSO

Art. 2.5. Interne beoordelingen (reviews/audits) van het SSP

Art. 2.6. Toegangscontrole

Art. 2.7. Doorzoeken van personen die toegang tot het schip willen verkrijgen

Art. 2.8. Contactpunt voor navraag SSAS alarm indien de CSO aan boord is

Art. 2.9. Oefeningen (drills and exercises)

Artikel. 3. Inspectie van sloepslopers met inbegrip van de eindverbindingen

Artikel. 4. Vaststelling van het aantal overlevingspakken aan boord van vrachtschepen

Artikel 5.1. Toezicht op de uitvoering van artikel 23, zesde, zevende en achtste lid, van de Regeling veiligheid zeeschepen

Artikel 5.2. Keuring en onderhoud van acetyleen las- en snij-installaties en elektrische lastoestellen

Artikel 5.3. Opstelling en inrichting van acetyleen las- en snij-installaties

Artikel 5.4. Inrichting van elektrische lastoestellen

Artikel 5.5. Werkzaamheden met acetyleen las- en snij-installaties en elektrische lastoestellen

Artikel. 6

Artikel. 7