Home

Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden (diplomatieke vertegenwoordigingen Wenen (1975) 1975–2013 (2014))

Geldig van 4 juni 2018 tot 28 juni 2018
Geldig van 4 juni 2018 tot 28 juni 2018

Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden (diplomatieke vertegenwoordigingen Wenen (1975) 1975–2013 (2014))

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 28-06-2018]

Aanhef

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Overwegende dat een aantal inventarisnummers in het archief beperkingen aan de openbaarheid behoeven;

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, b en c, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van de algemene rijksarchivaris d.d. 22 mei 2018, kenmerk 1325425;

Besluit

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, beperkt tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummer:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

16

2087

82

2085

83

2087

84

2060

85

2060

89

2085

93

2082

94

2082

95

2084

96

2075

99

2020

100

2035

103

2079

104

2065

105

2075

106

2078

107

2078

108

2070

109

2075

110

2070

111

2082

112

2080

113

2072

114

2066

115

2084

116

2063

117

2070

118

2067

119

2079

120

2081

121

2080

122

2086

123

2054

124

2081

125

2077

126

2072

127

2069

128

2078

129

2056

130

2076

131

2082

132

2085

133

2077

134

2085

135

2072

136

2081

137

2081

138

2075

139

2066

140

2070

141

2082

142

2066

143

2068

144

2056

145

2071

146

2083

147

2082

148

2083

149

2069

150

2084

151

2070

152

2084

153

2078

154

2082

155

2086

156

2070

157

2071

161

2083

162

2082

163

2083

164

2084

165

2087

166

2082

167

2088

168

2086

169

2071

170

2083

171

2077

172

2077

173

2084

174

2086

175

2081

176

2081

177

2082

178

2082

179

2079

190

2073

513

2032

516

2029

517

2030

518

2036

519

2032

520

2038

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede klom.

Nummer:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

15

2056

39

2020

427

2035

428

2043

429

2052

430

2057

489

2053

490

2060

491

2065

492

2068

503

2084

504

2036

505

2035

506

2025

507

2032

508

2035

509

2036

510

2045

511

2058

512

2063

530

2028

531

2035

532

2043

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Nummer:

Beperkt openbaar tot 1 januari

513

2032

529

2078

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]