Home

Besluit vaststelling bestanddelen beeldenaar munten vijf en tien euro ter gelegenheid van 150 jaar Nederlandse Rode Kruis

Geldig van 6 juni 2017 tot 15 juni 2017
Geldig van 6 juni 2017 tot 15 juni 2017

Besluit vaststelling bestanddelen beeldenaar munten vijf en tien euro ter gelegenheid van 150 jaar Nederlandse Rode Kruis

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 15-06-2017 met twk t/m 10-06-2017 ]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 30 mei 2017, 2017-0000098340 directie Financiële Markten;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

1.

De bestanddelen van de beeldenaar van de zilveren vijf-euromunt en gouden tien-euromunt die worden uitgegeven ter gelegenheid van 150 jaar Nederlandse Rode Kruis zijn:

op zowel de voorzijde als keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen: een gekantelde globe bekleed met een sluitend patroon van kruizen met op de voorgrond aan de onderzijde Onze beeltenis en profil, langs de rand aan de bovenzijde de tekst «150 JAAR NEDERLANDSE RODE KRUIS» en langs de rand aan de onderzijde de tekst «WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN» met linksboven langs de rand de waardeaanduiding respectievelijk «5 EURO» en «10 EURO» en rechtsonder langs de rand het jaartal «2017» omgeven door het teken van de Muntmeester 

en het teken van het Munthuis

:

2.

De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS».

3.

De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

De Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën) maakt een voorbehoud als bedoeld in artikel 15b van de Auteurswet met betrekking tot de beeldenaars van de munten, bedoeld in artikel 1.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 juni 2017. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 9 juni 2017, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 10 juni 2017.