Home

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Prorail B.V. 2016

Geldig van 24 januari 2017 tot 1 januari 2022
Geldig van 24 januari 2017 tot 1 januari 2022

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Prorail B.V. 2016

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2018 tot 01-01-2022]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2022]

Aanhef

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van medewerker Incidentenbestrijding Prorail Verkeersleiding in dienst van Prorail B.V., zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

1.

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein IV, Openbaar vervoer, als genoemd in onderdeel 9.3 van de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar.

2.

De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

3.

De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10