Home

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Veenendaal 2016

Geldig van 7 augustus 2019 tot 10 maart 2021
Geldig van 7 augustus 2019 tot 10 maart 2021

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Veenendaal 2016

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 07-08-2019 tot 10-03-2021]
[Regeling ingetrokken per 10-03-2021]

Aanhef

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van medewerker handhaving E, medewerker handhaving D en medewerker handhaving C in dienst van de gemeente Veenendaal, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

1.

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein I, Openbare ruimte, als genoemd in onderdeel 6.4 van de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar.

2.

De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

3.

De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10