Home

Beleidsregel handhaving- en sanctioneringkader Besluit risico’s zware ongevallen 2015 arbeidsomstandighedenwetgeving

Geldig vanaf 31 juli 2015
Geldig vanaf 31 juli 2015

Beleidsregel handhaving- en sanctioneringkader Besluit risico’s zware ongevallen 2015 arbeidsomstandighedenwetgeving

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 31-07-2015]

Aanhef

Artikel 1. Handhavingsbeleid

De toezichthouder maakt het handhavingsbeleid Besluit risico’s zware ongevallen 2015 bekend. Dit handhavingbeleid is uniform en gelijk voor alle bedrijven die vallen onder genoemd besluit.

Artikel 2. Type overtredingen

In deze beleidsregel wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen overtredingen:

 1. een overtreding met directe boete, oftewel een overtreding die in tabel 1 van bijlage 1 als ODB is aangemerkt en waarvoor direct een bestuurlijke boete volgt, en

 2. een overige overtreding, oftewel een overtreding die in tabel 1 van bijlage 1 als OO is aangemerkt en waarop tot boeteoplegging wordt overgegaan indien:

  1. 1°.

   een hersteltermijn is gegeven en na ommekomst daarvan de overtreding niet ongedaan is gemaakt; of

  2. 2°.

   nadat dezelfde of soortgelijke overtreding opnieuw wordt geconstateerd.

Artikel 3. Boete- en tarieflijst

1.

In tabel 1 van bijlage 1 is voor elk artikel of artikellid of onderdeel waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd op grond van artikel 17, tweede lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015, aangegeven welk type overtreding het betreft.

2.

Met uitzondering van de in de artikelen 5, eerste lid, 7, zesde lid, en 11, eerste lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 vervatte verplichtingen worden de in de tabel 1 van bijlage 1 opgenomen boetenormbedragen als uitgangspunt gehanteerd voor de verdere boeteberekening.

3.

Voor de in de artikelen 5, eerste lid, 7, zesde lid, en 11, eerste lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 vervatte verplichtingen zijn in tabel 2 van bijlage 1 boetenormbedragen opgenomen die als uitgangspunt voor de verdere boeteberekening worden gehanteerd.

Artikel 4. Boetesom

Artikel 5. Evenredigheid

Artikel 6. Het vaststellen van recidive

Artikel 7. Inwerkingtreding

Artikel 8. Citeertitel

Bijlage 1. Boete- en tarieflijst, behorende bij artikel 3 van de Beleidsregel handhaving- en sanctioneringkader Besluit risico’s zware ongevallen 2015 arbeidsomstandighdenwetgeving

Bijlage 2. Boete- en tarieflijst, behorende bij artikel 3 van de Beleidsregel handhaving- en sanctioneringkader Besluit risico’s zware ongevallen 2015 voor overtreding van de artikelen 5, eerste lid , 7, zesde lid en 11, eerste lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015