Home

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Parkeerbedrijf gemeente Arnhem 2014

Geldig van 28 juli 2017 tot 1 december 2019
Geldig van 28 juli 2017 tot 1 december 2019

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Parkeerbedrijf gemeente Arnhem 2014

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 28-07-2017 tot 01-12-2019]
[Regeling ingetrokken per 01-12-2019]

Aanhef

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het Hoofd van Parkeerbedrijf gemeente Arnhem van 11 april 2014 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Oost Nederland en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van parkeercontroleur in dienst van Parkeerbedrijf gemeente Arnhem, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

1.

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein I Openbare Ruimte, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar.

2.

De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

3.

De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11