Home

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar AOE / Politie – Landelijke Eenheid 2014

Geldig van 23 juni 2018 tot 19 februari 2019
Geldig van 23 juni 2018 tot 19 februari 2019

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar AOE / Politie – Landelijke Eenheid 2014

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 23-06-2018 tot 19-02-2019]
[Regeling ingetrokken per 19-02-2019]

Aanhef

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het afdelingshoofd sturingsinformatie en ondersteuning bij de Landelijke Eenheid van 11 december 2013 en het advies van de hoofdofficier van justitie bij het Landelijk Parket;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar AOT/LE/Politie in dienst van de Landelijke Eenheid, Dienst Speciale Interventies, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

1.

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein VI, generieke opsporing, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar.

2.

De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

3.

De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11