Home

Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Twinningfaciliteit Nederland-Suriname 2013–2016)

Geldig van 29 juli 2013 tot 9 augustus 2013
Geldig van 29 juli 2013 tot 9 augustus 2013

Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Twinningfaciliteit Nederland-Suriname 2013–2016)

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 09-08-2013]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2017]

Aanhef

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 8.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Twinningfaciliteit Nederland-Suriname gelden voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2016 de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels. Voor dit tijdvak geldt een subsidieplafond van in totaal € 6.500.000. Dit subsidieplafond geldt onder het voorbehoud dat de begrotingswetgever voldoende middelen beschikbaar stelt.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Uit oogpunt van doelmatigheid zal niet meer dan één subsidieaanvrager voor subsidieverlening in aanmerking kunnen komen. Van alle aanvragen die voldoen aan de criteria, vermeld in deze beleidsregels, zal slechts de aanvraag die het beste aan die criteria voldoet voor subsidie in aanmerking kunnen komen.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Aanvragen voor een subsidie in het kader van de Twinningfaciliteit Nederland-Suriname 2013–2016 worden ingediend vanaf het moment van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 30 september 2013.

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Bijlage [Nog niet in werking]