Home

Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden (I & M)

Geldig vanaf 1 juni 2012
Geldig vanaf 1 juni 2012

Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden (I & M)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-06-2012]

Aanhef

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995,

Na machtiging van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 22 augustus 2011, Kenmerk NA/1L/8325,

Besluit:

Artikel 1

De bestuurskern van ministerie van Infrastructuur en milieu bestaande uit alle organisatieonderdelen die vallen onder het verzorgingsgebied van SSO/IM waarbij digitale postkamer én DMS/TRIM is ingevoerd;

gaat over tot routinematige, digitale vervanging archief bescheiden

 1. A.

  die;

  1. zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit, en zaken die nog niet zijn afgedaan of

  2. zullen worden ontvangen of opgemaakt in de periode tot en met vijf jaar na de inwerkingtreding van dit besluit;

 2. B.

  Volgens die specificaties, vastgelegd in de bijlagen (zoals beschreven in het Handboek digitale vervanging archiefbescheiden ministerie van Infrastructuur en Milieu van 30 juni 2011, met de wijzigingen van 11 augustus 2011, versie 4.1) behorende bij dit besluit;

 3. C.

  Overeenkomstig de eisen, opgenomen in de bijlage van de Beleidsregel digitale vervanging archiefbescheiden (Stcrt. 2008, 21); en

 4. O.