Home

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toelating Vreemdelingen vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)

Geldig van 20 november 2009 tot 11 februari 2010
Geldig van 20 november 2009 tot 11 februari 2010

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toelating Vreemdelingen vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 11-02-2010]

Aanhef

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 26 oktober 2009, nr. bca-2009.05465/2);

Besluiten:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Selectielijst [Nog niet in werking]

[Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/selectielijsten.]