Home

Tijdelijke subsidieregeling kennismakingsstages scheepvaart

Geldig van 1 januari 2010 tot 1 oktober 2011
Geldig van 1 januari 2010 tot 1 oktober 2011

Tijdelijke subsidieregeling kennismakingsstages scheepvaart

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2010 tot 01-10-2011]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2018]

Aanhef

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • minister: Minister van Verkeer en Waterstaat;

  • KVNR: Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders te Rotterdam;

  • Vereniging van Waterbouwers: Vereniging van Waterbouwers te Gouda;

  • introductiestage: door de KVNR of de Vereniging van Waterbouwers georganiseerde stage aan boord van een opleidingsschip;

  • waterbouwstage: door de Vereniging van Waterbouwers georganiseerde stage aan boord van een schip in de waterbouw;

  • zeevaartstage: door de KVNR georganiseerde stage aan boord van een schip in de zeescheepvaart;

  • stagekosten: aan de stagiair doorberekende kosten van een introductie-, zeevaart- of waterbouwstage;

  • stagiair: scholier in de leeftijdcategorie 14 tot en met 15 jaar, onderscheidenlijk in de leeftijdcategorie 16 jaar en ouder, die een introductie-, zeevaart- of waterbouwstage heeft gelopen.

Artikel 2

1.

De minister verstrekt op aanvraag aan een stagiair een subsidie voor de bekostiging van de stagekosten.

2.

De subsidieaanvraag wordt ingediend op een formulier, waarvan het model als bijlage bij deze regeling is gevoegd, en gaat vergezeld van de nota voor de door de stagiair verschuldigde stagekosten.

3.

De in het tweede lid bedoelde verschuldigde kosten bedragen 50 procent van de werkelijke kosten, die aan een stage zijn verbonden, tot ten hoogste:

  1. voor een introductiestage of een waterbouwstage € 200;

  2. voor een zeevaartstage € 1500.

Artikel 3

1.

De subsidie voor een introductiestage of een waterbouwstage bedraagt ten hoogste € 200.

2.

De subsidie voor een zeevaartstage bedraagt ten hoogste € 1500.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Bijlage : Model subsidieaanvraag als bedoeld in artikel 2, tweede lid