Home

Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Europafonds 2007

Geldig van 16 december 2006 tot 11 mei 2007
Geldig van 16 december 2006 tot 11 mei 2007

Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Europafonds 2007

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 16-12-2006 tot 11-05-2007]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2008]

Aanhef

Artikel 1

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 9.3 en 9.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het Europafonds geldt voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 een subsidieplafond van € 2.500.000,–.

Artikel 2

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 9.3 en 9.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het Europafonds gelden voor de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels.

Artikel 3

De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats op grond van twee beoordelingsrondes, overeenkomstig de maatstaven die in de beleidsregels zijn neergelegd, met dien verstande dat aanvragen die het beste voldoen aan die maatstaven het eerst voor subsidieverlening in aanmerking komen, binnen het raam van een evenwichtige spreiding als bedoeld in artikel 8, derde lid, onder d, van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Bijlage