Home

Voorschrift Vreemdelingen 2000

Geldig van 2 juni 2008 tot 12 juni 2008
Geldig van 2 juni 2008 tot 12 juni 2008

Voorschrift Vreemdelingen 2000

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 02-06-2008 tot 12-06-2008]

Aanhef

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1.1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. het Besluit: het Vreemdelingenbesluit 2000;

  2. EVRM: Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;

  3. de TWV: de tewerkstellingsvergunning, bedoeld in artikel 1, onder e, van de Wet arbeid vreemdelingen;

  4. de GBA: de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens, bedoeld in de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 1.2

Ter uitvoering van een verdrag waarbij de grenscontrole is verlegd naar de buitengrenzen, wordt onder 'Nederland' in de artikelen 4.7 en 4.8 mede verstaan het grondgebied van andere bij dat verdrag aangesloten landen waarover de werking van dat verdrag zich uitstrekt.

Artikel 1.3

Hoofdstuk 2. Toegang

Artikel 2.1

Artikel 2.1a

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Artikel 2.4

Artikel 2.5 [Vervallen per 01-08-2007]

Artikel 2.6

Artikel 2.7 [Vervallen per 01-08-2007]

Artikel 2.8 [Vervallen per 01-08-2007]

Artikel 2.9

Artikel 2.10

Hoofdstuk 3. Verblijf

Afdeling 1. Bescheiden rechtmatig verblijf

Artikel 3.1

Artikel 3.2

Artikel 3.2a

Artikel 3.3

Artikel 3.4

Artikel 3.5

Artikel 3.6

Artikel 3.7

Artikel 3.8

Artikel 3.9

Afdeling 2. De verblijfsvergunning regulier

Paragraaf 1. Inburgering in het buitenland

Artikel 3.10
Artikel 3.11
Artikel 3.12
Artikel 3.13
Artikel 3.14 [Vervallen per 13-04-2004]
Artikel 3.15 [Vervallen per 13-04-2004]
Artikel 3.16 [Vervallen per 13-04-2004]

Paragraaf 2. Verlening onder beperking en voorschriften

Artikel 3.17
Artikel 3.17a
Artikel 3.18
Artikel 3.18a
Artikel 3.18b
Artikel 3.18c
Artikel 3.19
Artikel 3.20
Artikel 3.21
Artikel 3.22
Artikel 3.23
Artikel 3.24
Artikel 3.25
Artikel 3.25a

Paragraaf 3. Procedurele bepalingen

Artikel 3.26
Artikel 3.26a
Artikel 3.27 [Vervallen per 13-04-2004]
Artikel 3.28 [Vervallen per 13-04-2004]
Artikel 3.29
Artikel 3.30
Artikel 3.31
Artikel 3.32
Artikel 3.33
Artikel 3.33a
Artikel 3.33b
Artikel 3.33c
Artikel 3.33d [Vervallen per 22-09-2007]
Artikel 3.34
Artikel 3.34a
Artikel 3.34b
Artikel 3.34c
Artikel 3.34d
Artikel 3.34e
Artikel 3.34f
Artikel 3.34g
Artikel 3.34h
Artikel 3.34i

Afdeling 3. De verblijfsvergunning asiel

Paragraaf 1. Inhoudelijke bepalingen

Artikel 3.35
Artikel 3.36
Artikel 3.37
Artikel 3.37a
Artikel 3.37b
Artikel 3.37c
Artikel 3.37d
Artikel 3.37e

Paragraaf 2. Procedurele bepalingen

Artikel 3.38
Artikel 3.39
Artikel 3.40
Artikel 3.41
Artikel 3.42
Artikel 3.43
Artikel 3.43a
Artikel 3.44
Artikel 3.45
Artikel 3.46
Artikel 3.47

Hoofdstuk 4. Grensbewaking, toezicht en uitvoering

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 4.4. Modellen bemanningslijst/passagierslijst zeeschip

Artikel 4.5

Artikel 4.6

Artikel 4.7

Artikel 4.8

Artikel 4.9

Artikel 4.10

Artikel 4.11

Artikel 4.12

Artikel 4.13

Artikel 4.14

Artikel 4.15

Artikel 4.16

Hoofdstuk 5. Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 5.3

Artikel 5.4

Hoofdstuk 6. Vertrek en uitzetting

Artikel 6.1

Artikel 6.2

Hoofdstuk 7. Algemene en slotbepalingen

Artikel 7.1

Artikel 7.1a

Artikel 7.1b

Artikel 7.1c

Artikel 7.1d

Artikel 7.2

Artikel 7.3

Artikel 7.4

Artikel 7.5

Bijlage 1. , behorend bij artikel 2.1, eerste lid, onder a , Voorschrift Vreemdelingen (luchthavens waarvoor een afschriftverplichting geldt)

Bijlage 2. behorend bij artikel 2.2 Voorschrift Vreemdelingen (landen van welke de onderdanen zijn vrijgesteld van de MVV-plicht)

Bijlage 3. behorend bij artikel 2.3 Voorschrift Vreemdelingen (categorieën vreemdelingen die toegang tot Nederland hebben, zonder in het bezit te zijn van een mvv)

Bijlage 3a [Vervallen per 04-01-2008]

Bijlage 3b [Vervallen per 04-01-2008]

Bijlage 3c [Vervallen per 04-01-2008]

Bijlage 3d

Bijlage 4. , behorend bij de artikelen 2.4 en 4.2 Voorschrift Vreemdelingen (vliegvelden, andere grensdoorlaatposten en hun openingstellingstijden)

Bijlage 5. behorend bij artikel 2.6, tweede lid , Voorschrift Vreemdelingen (verklaring toegangverlening)

Bijlage 5b [Vervallen per 04-03-2006]

Bijlage 6a. , behorend bij artikel 2.9 Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 6b. , behorend bij artikel 2.9 Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 6c. , behorend bij artikel 2.9 Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 7. behorend bij de artikelen 3.1 – 3.8 en 4.11 Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 7a. document I

Bijlage 7b. document II

Bijlage 7c. document III

Bijlage 7d. document IV

Bijlage 7e. document EU/EER

Bijlage 7f. document W

Bijlage 7f2. document W2

Bijlage 7g. sticker Verblijfsaantekeningen Algemeen

Bijlage 7h. sticker Verblijfsaantekeningen Gemeenschapsonderdanen

Bijlage 7i. sticker Verblijfsaantekeningen Vervolgprocedures

Bijlage 7j

Bijlage 7k

Bijlage 8. behorend bij artikel 3.8, eerste lid , Voorschrift Vreemdelingen (afzonderlijk inlegblad)

Bijlage 9. , behorend bij artikel 3.22 Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 10. , behorend bij artikel 3.23 Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 11. , behorend bij artikel 3.24 Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 12. , behorend bij artikel 3.25 Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 12a. Voorschrift Vreemdelingen 2000

Bijlage 13. , behorend bij de artikelen 3.26 - 3.32 en 3.38 - 3.40 Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 14a. IMO Bemanningslijst

Bijlage 14b. IMO Crew List

Bijlage 14c. IMO Passagierslijst

Bijlage 14d. IMO Passenger List

Bijlage 15. behorend bij artikel 4.5, eerste lid , Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 16. behorend bij artikel 4.5, tweede lid , Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 17a. behorend bij artikel 7.1, eerste lid, Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 17b. behorend bij artikel 7.1, tweede lid, Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 17c. behorend bij artikel 7.1, derde lid , Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 17d. behorend bij artikel 7.1, vierde lid , Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 18. , behorend bij artikel 3.33a Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 19. Voorschrift Vreemdelingen