Home

Fysieke belasting

Fysieke belasting

v
vhp human performanceConsultancy ergonomie, ontwerp, psychologie, organisatieadvies en gedragsverandering
Bijgewerkt tot 5 juli 2023

De gevolgen van fysieke belasting zijn voor medewerkers, voor werkgevers en voor de maatschappij in haar geheel in toenemende mate negatief. De fysieke belasting van medewerkers is daarom een belangrijk onderwerp wanneer je als werkgever je bedrijfsvoering wilt verbeteren. Naast fysieke overbelasting is tegenwoordig ook fysieke onderbelasting van belang. Deze praktijkinformatie biedt richtlijnen om fysieke over- en onderbelasting te voorkomen, reikt een methode aan voor het opstellen van een beleid fysieke belasting, geeft tips voor fysiek zware werkzaamheden en beantwoord de volgende vragen: Wat zijn de oorzaken van fysieke belasting in het werk? Wat zijn de gezondheidseffecten van fysieke belasting? Hoe kun je fysieke belasting meten en beoordelen? Welke wetten en regels gelden er op het gebied van fysieke belasting?

AI-29

Fysieke belasting (AI-29) is onderdeel van de reeks Arbo-informatiebladen op Sdu HSE.

1. Introductie

1.1 Wat is fysieke belasting?

Fysieke belasting in het werk is het totaal aan houdingen, bewegingen en krachten waaraan een werknemer gedurende de werkdag blootstaat. Er zijn verschillende vormen van fysiek belastende taken: tillen en dragen, duwen en trekken, werkhoudingen, repeterende bewegingen, energetische belasting en trillingen.

Door toenemende automatisering en mechanisering is de fysieke belasting van werknemers steeds meer afgenomen. Desondanks geeft circa 38 procent van de werknemers aan te maken te hebben met fysieke belasting (NEA, 2022).

Voorbeelden van fysiek zware beroepen zijn stratenmaker, vuilnisman en bouwvakker.

In 2022 gaf bijna 20 procent van de werknemers aan werk te doen waarbij zij regelmatig kracht moeten zetten (zoals tillen, duwen en trekken), 9 procent werkt regelmatig in een ongemakkelijke houding en 29 procent van de werknemers voert regelmatig herhalende bewegingen uit.

Het blootstaan aan fysieke belasting of het uitvoeren van fysiek belastende werkzaamheden is niet schadelijk, mits dit niet leidt tot fysieke overbelasting. Klachten door fysieke overbelasting ontstaan door verkeerd of overmatig gebruik van het bewegingsapparaat. Het evenwicht tussen fysieke belasting en belastbaarheid raakt dan verstoord.

Lichamelijke klachten aan rug, nek, schouder en armen, ellebogen, handen en polsen, heupen, knieën, enkels en voeten kunnen het gevolg zijn. Niet alleen door lichamelijke overbelasting, maar ook door onderbelasting – zogenoemde bewegingsarmoede – kunnen klachten ontstaan.

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat is één van de drie meest gemelde. Met name problemen met de schouder of bovenarm, chronische aspecifieke lage rugpijn en een tenniselleboog komen veel voor (bron: Beroepsziekten.nl).

Vanzelfsprekend veroorzaken deze klachten kosten voor het individu, het bedrijf en de hele maatschappij (zie figuur 1).

Figuur 1 Effecten van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. (Bron figuur: auteur)

1.2 Risico’s

Door lichamelijke overbelasting en onderbelasting kunnen klachten ontstaan en leiden tot verzuim. Aandoeningen aan het bewegingsapparaat zijn een van de meest gemelde beroepsziekten.

1.3 Fysieke belasting in de praktijk

2. Invloed van fysieke belasting op het individu

2.1. Individuele verschillen

2.1.1 Wat is het gevolg van leeftijd op de belastbaarheid?

2.1.2 Wat kan het individu zelf doen?

2.2 Mechanische belasting

2.2.1 Statische belasting

2.2.2 Dynamische belasting

2.3 Energetische belasting

2.4 Gecombineerde belasting

2.5 Volhoudtijd van de belasting

2.6 Dagbelasting

2.3 Fysieke belasting in het werk

2.3.1 Organisatie

2.3.2 Techniek en hulpmiddelen

2.3.3 Werkwijze

3. Vormen van fysieke belasting

3.1 Inleiding

3.2 Tillen en dragen

3.2.1 Gezondheidseffecten van tillen of dragen

3.3 Duwen en trekken

3.3.1 Gezondheidseffecten van duwen en trekken

3.4 Werkhoudingen

3.4.1 Staan

3.4.2 Zitten

3.4.3 Knielen en hurken

3.4.4 Armstanden

3.4.5 Afwisselen van werkhoudingen

3.5 Repeterende bewegingen

3.5.1 Gezondheidseffecten van repeterende bewegingen

3.6 Energetische belasting

3.6.1 Gezondheidseffecten van energetische belasting

3.7 Trillingen

3.7.1 Gezondheidseffecten van trillingen

3.7.2 Grenswaarden

3.8 Onderbelasting

4. Meet- en beoordelingsmethoden fysieke belasting

4.1 Inleiding

4.2 NIOSH-methode voor beoordeling van tillen

4.2.1 Horizontale factor

4.2.2 Verticale factor

4.2.3 Verplaatsingsfactor (distance factor, Df)

4.2.4 Asymmetriefactor (Af)

4.2.5 Frequentiefactor (Ff)

4.2.6 Gripfactor (contact factor, Cf)

4.3 Methode voor het beoordelen van dragen

4.4 Methoden voor beoordeling van duwen en trekken

4.4.1 Duw en trek check (DUTCH)

4.4.2 Risk assessment of pushing and pulling (RAPP)

4.4.3 Fysibel

4.5 Methode voor het beoordelen van werkhoudingen

4.6 Methode voor het beoordelen van repeterende handelingen (industrie)

4.6.1 De hand arm risicobeoordelingsmethode (HARM)

4.6.2 Occupational repetitive action (OCRA)

4.6.3 Fysibel

4.7 Het beoordelen van energetische belasting

4.7.1 Meten van de zuurstofopname

4.7.2 Meten van de hartslagfrequentie

4.7.3 Schatten van de energetische belasting

4.8 Het beoordelen van trillingen

4.9 Methode voor beoordeling onderbelasting

5. Oplossingen voor fysieke onder- en overbelasting

5.1 Inleiding

5.1.1 Organisatie van het werk

5.1.2 Werkplekinrichting

5.1.2 De menselijke maat

5.1.3 Werktechniek

5.2 Oplossingen voor tillen en dragen

5.2.1 Organisatie van het werk

5.2.2 Werkplekinrichting

5.2.3 Werktechniek

5.3 Oplossingen voor duwen en trekken

5.3.1 Bronmaatregelen

5.3.2 Collectieve maatregelen

5.3.3 Individuele maatregelen

5.3.4 Hoe kan opleiding, voorlichting en instructie bijdragen aan het verminderen van fysieke belasting?

5.3.5 Praktische tips:

5.3.6 Wat kan ik doen om de gezondheid van mijn werknemers te bewaken?

5.4 Oplossingen voor werkhouding

5.4.1 Organisatie van het werk

5.4.2 Werkplekinrichting

5.4.3 Werktechniek

5.5 Oplossingen voor repeterende handelingen

5.5.1 Bronmaatregelen

5.5.2 Collectieve maatregelen

5.5.3 Individuele maatregelen

5.5.4 Hoe draagt opleiding, voorlichting en instructie bij aan het beperken van fysieke belasting door repeterende bewegingen?

5.5.5 Wat kan ik doen om de gezondheid van mijn medewerkers te monitoren? 

5.6 Oplossingen voor energetische belasting

5.6.1 Bronmaatregelen

5.6.2 Collectieve maatregelen

5.6.3 Individuele maatregelen

5.6.4 Hoe kan opleiding, voorlichting en instructie bijdragen aan het verminderen van de fysieke belasting?

5.6.5 Wat kan ik doen om de gezondheid van mijn werknemers te bewaken?

5.7 Oplossingen voor trillingen

5.7.1 Organisatie van het werk

5.7.2 Werkplekinrichting

5.7.3 Werktechniek

5.8 Voorkomen van onderbelasting

5.8.1 Organisatie van het werk

5.8.2 Werkplekinrichting

5.8.3 Werktechniek

6. Beleid voor het herkennen en oplossen van fysieke belasting

6.1 Inleiding

6.1.1 Oriëntatie

6.1.2 Doelstelling

6.1.3 Een aanpak

6.1.4 Voorstel voor en invoering van de verbetering

6.1.5 Evaluatie

7. Tips voor fysiek zware werkzaamheden

7.1 Tillen en dragen

7.2 Duwen en trekken

7.3 Werkhoudingen

7.4 Repeterende bewegingen

7.5 Trillingen

7.6 Energetische belasting

8. Wet- en regelgeving

8.2 Europese wetgeving

8.3 Arbocatalogus

8.4 Normen

9 Afkortingen en begrippen

9.1 Afkortingen

9.2 Begrippen

10 Fysieke belasting tools Sdu HSE : checklisten, meethmethoden

10.1 Fysibel en Fysisnel

10.2 Trillingen calculator

Beschrijving van de wijzigingen

Toekomstige ontwikkelingen

Over de auteurs