Home

Raad van State, 17-11-2017, ECLI:NL:RVS:2017:3177, 201708489/2/V2

Raad van State, 17-11-2017, ECLI:NL:RVS:2017:3177, 201708489/2/V2

Gegevens

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
17 november 2017
Datum publicatie
22 november 2017
ECLI
ECLI:NL:RVS:2017:3177
Zaaknummer
201708489/2/V2

Inhoudsindicatie

Bij besluit van 1 februari 2017 heeft de staatssecretaris de aan de vreemdeling verleende verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd ingetrokken en een inreisverbod tegen hem uitgevaardigd.

Uitspraak

201708489/2/V2.

Datum uitspraak: 17 november 2017

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht; hierna: de Awb), met toepassing van artikel 8:83, derde lid, van die wet, hangende het hoger beroep van:

de minister van Veiligheid en Justitie, thans: de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

verzoeker,

tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond, van 26 september 2017 in zaak nr. 17/4566 in het geding tussen:

[de vreemdeling]

en

de staatssecretaris.

Procesverloop

Bij besluit van 1 februari 2017 heeft de staatssecretaris de aan de vreemdeling verleende verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd ingetrokken en een inreisverbod tegen hem uitgevaardigd.

Bij uitspraak van 26 september 2017 heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep gegrond verklaard, dat besluit vernietigd en bepaald dat de staatssecretaris een nieuw besluit neemt met inachtneming van hetgeen in de uitspraak is overwogen.

Tegen deze uitspraak heeft de minister hoger beroep ingesteld.

Voorts heeft de minister de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De vreemdeling heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

Overwegingen

1.    Het verzoek is erop gericht dat bij wijze van voorlopige voorziening wordt bepaald dat de staatssecretaris in afwachting van de uitspraak op het door hem ingestelde hoger beroep geen nieuw besluit hoeft te nemen en geen dwangsom wordt verbeurd.

2.    Het besluit van 1 februari 2017, waarbij de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd is ingetrokken en een inreisverbod is uitgevaardigd, is geen op een aanvraag van de vreemdeling genomen besluit. De vernietiging van dat besluit door de rechtbank brengt daarom niet met zich dat op de staatssecretaris de verplichting rust om een nieuw besluit te nemen. Dat de uitspraak van de rechtbank niettemin strekt tot het nemen van een nieuw besluit levert - wat daarvan verder ook zij - geen spoedeisend belang op, als bedoeld in artikel 8:81 van de Awb. De rechtbank heeft daartoe geen termijn gesteld, zodat bij gebreke van het voldoen aan deze opdracht geen dwangsom kan worden verbeurd (vgl. de uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling van 4 februari 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL3920).

3.    Nu enig ander spoedeisend belang, anders dan het verbeuren van een dwangsom, door de staatssecretaris niet is gesteld, dient het verzoek als kennelijk ongegrond te worden afgewezen.

4.    De staatssecretaris dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.  

Beslissing

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I.    wijst het verzoek af;

II.    veroordeelt de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie tot vergoeding van bij de vreemdeling in verband met de behandeling van het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 495,00 (zegge: vierhonderdvijfennegentig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

Aldus vastgesteld door mr. N. Verheij, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. R.C.S. Bakker, griffier.

w.g. Verheij    w.g. Bakker

voorzieningenrechter    griffier

Uitgesproken in het openbaar op 17 november 2017

393.