Home

Rechtbank Rotterdam, 07-11-2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9314, C/10/539872 / HA ZA 17-1117

Rechtbank Rotterdam, 07-11-2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9314, C/10/539872 / HA ZA 17-1117

Gegevens

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
7 november 2018
Datum publicatie
14 november 2018
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2018:9314
Zaaknummer
C/10/539872 / HA ZA 17-1117

Inhoudsindicatie

Verzekeringsrecht. Geen dekking onder de CAR-verzekering. Toplaag ijsbaan nooit gaaf c.q. niet-gebrekkig geweest. Geen sprake van beschadiging in de zin van polis.

Uitspraak

vonnis

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/539872 / HA ZA 17-1117

Vonnis van 7 november 2018

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CONSILIUM TOTAL CARE B.V.,

gevestigd te Rutten,

eiseres,

advocaat mr. P.J. de Booij te Almere,

tegen

de naamloze vennootschap HDI-GERLING VERZEKERINGEN N.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

advocaten mrs. H. Lebbing en O.B. Zwijnenberg te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Consilium en HDI genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

de dagvaarding van 15 november 2017, met zes producties,

-

de conclusie van antwoord met twee producties,

-

de brief van 7 maart 2018 waarin een comparitie van partijen wordt gelast,

-

de brief van 7 juni 2018 namens Consilium waarbij productie zeven wordt overgelegd,

-

het proces-verbaal van comparitie van 28 juni 2018, met daaraan gehecht de reacties van partijen op het proces-verbaal.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Consilium is een organisatie gespecialiseerd in onderhoud en schilderwerk van gebouwen. Ten behoeve van haar werkzaamheden heeft Consilium per 31 juli 2013 via tussenpersoon Univé bij HDI onder meer een Construction All Risk-verzekering (hierna: CAR-verzekering) afgesloten.

2.2.

In de bij de CAR-verzekering behorende polisvoorwaarden staat voor zover relevant het volgende opgenomen:

‘(…)

3.18

Schade

Is personenschade en/of zaakschade

(…)

Zaakschade

Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. (…)

29 Dekking tijdens de bouwtermijn

Tijdens de bouwtermijn en/of testtermijn (indien van toepassing) dekt de verzekering de schade die een verzekerde lijdt als gevolg van:

a. Schade aan het werk, ongeacht welke oorzaak, ook indien de oorzaak is gelegen in de aard of een eigen gebrek van het werk (…)’

2.3.

Consilium heeft in opdracht van Stichting Jaap Eden op de betonnen ondervloer van (de buitenbaan en de krabbelbaan van) het Jaap Eden IJsbaancomplex te Amsterdam een drielaags coatingsysteem aangebracht. Op 13 april 2015 zijn de werkzaamheden door Consilium aangevangen.

2.4.

Relius Benelux (hierna: Relius) heeft een verfadvies voor dit drielaags coatingsysteem uitgebracht.

2.5.

Op 30 juni 2015 is door Consilium de Relius Oldodur ADN-toplaag (hierna: de toplaag) op het ijsbaancomplex aangebracht. Toen op 15 juli 2015 bleek dat zich blaasvorming op de toplaag voordeed is de toplaag plaatselijk geschuurd en opnieuw geverfd. Op 1 oktober 2015 is de ijsbaan in gebruik genomen. De eindcontrole van de baan heeft na het schaatsseizoen op 1 april 2016 plaatsgevonden.

2.6.

In opdracht van Relius heeft COT B.V. (hierna: COT) op 24 september 2015 een onderzoek naar de toplaag verricht. In het rapport van 27 november 2015 staat voor zover relevant het volgende opgenomen:

‘(…)

1.2

Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is het vaststellen of de aangebrachte eindlaag geschikt is voor toepassing als eindlaag op de ijsbaanvloer van de [adres] .

(…)

2.5

Hechting

(…)

Op de helft van het aantal tegels is Relest Product 311 [Nb. de toplaag, opm Rb.] aangebracht in het voorgeschreven gebruik van 200 – 250 g/m2. De andere helft van de tegels is voorzien van een veel dunnere toplaag, verbruik ca. 100 g/m2.

Opmerking

Na uitharding van de toplaag zijn er bij de laag met het voorgeschreven verbruik veel blaasjes (soort schuimvorming) in de laag ontstaan. Bij de dunnere toplaag komt dit niet voor.

(…)

4 Bespreking

3 Het geschil

4 De beoordeling

5 De beslissing