Home

Rechtbank Amsterdam, 28-02-1990, AW6794, H 89 1008

Rechtbank Amsterdam, 28-02-1990, AW6794, H 89 1008

Gegevens

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
28 februari 1990
Datum publicatie
4 april 2013
ECLI
ECLI:NL:RBAMS:1990:AW6794
Zaaknummer
H 89 1008
Relevante informatie
7.4 OB

Uitspraak

Partijen worden hierna S en de Ontvanger genoemd.

Verloop van de procedure

(...)

Gronden van de beslissing

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of niet voldoende weersproken, alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van de overgelegde bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast:

a. S heette voorheen H's Schoonmaakbedrijf BV.

b. Voor de periode 1980 tot 6 november 1984 vormden H's Schoonmaakbedrijf BV, H's Rolluiken- en Zonweringen Fabriek BV en de Beheer- en Exploitatiemaatschappij C BV voor de heffing van de omzetbelasting een fiscale eenheid.

c. H's Rolluiken- en Zonweringen Fabriek BV is bij vonnis van deze rechtbank van 6 november 1984 in staat van faillissement verklaard, welk faillissement op 6 mei 1986 is opgeheven bij gebrek aan baten.

d. De inspecteur der invoerrechten en accijnzen/omzetbelasting heeft bij beslissingen van 2 mei 1986 op twee bezwaarschriften van de onder b. genoemde fiscale eenheid (verder de fiscale eenheid) tegen onder de nummers 00.00.000 .F.01.0000 en 00.00.000 .F.03.0000 vastgestelde naheffingsaanslagen over de periode 1 januari 1980 tot en met 31 december 1984 besloten de fiscale eenheid een vermindering te verlenen op het bedrag waarvoor de eenheid was aangeslagen tot in totaal (f 17.198 + f 2.665 =) f 19.863.

e. Laatstgenoemd, aan de fiscale eenheid te restitueren bedrag heeft de Ontvanger verrekend met de aanslagen omzetbelasting genummerd 00.00.000 .F.04.0000 en 00.00.000 .F.04.0006, respectievelijk over september 1984 en over de periode 1 januari 1980 tot en met 6 november 1984, welke beide aanslagen aan de fiscale eenheid waren opgelegd, een bedrag van in totaal (f 61.660 + f 1.261 =) f 62.921 beliepen en nog niet waren betaald.

2. S vordert veroordeling van de Ontvanger tot betaling aan haar van f 19.863 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 17 februari 1989.

Zij legt aan haar vordering ten grondslag de stelling dat de omzetbelasting waarop de hiervoor onder 1.d genoemde naheffingsaanslagen - en derhalve ook de restitutie - betrekking hadden, materieel verschuldigd was geworden door H's Schoonmaakbedrijf BV, terwijl de omzetbelasting waarop de onder 1.e genoemde aanslagen betrekking hadden, materieel verschuldigd was geworden door H's Rolluiken- en Zonweringen Fabriek BV en dat de Ontvanger niet tot verrekening had mogen overgaan, omdat in 1986 de ene, tot een fiscale eenheid behorende, besloten vennootschap niet hoofdelijk aansprakelijk was voor de omzetbelastingschuld van een andere, tot die eenheid behorende vennootschap.

3. Dit betoog faalt.

Met de Ontvanger is de rechtbank van oordeel dat in dit geval geen sprake is van aansprakelijkheid van de ene, tot een fiscale eenheid behorende vennootschap voor de omzetbelastingschuld van een andere, tot die eenheid behorende vennootschap, noch van hoofdelijke aansprakelijkheid van de onderdelen van de fiscale eenheid voor de omzetbelastingschuld van de eenheid, maar dat er wel sprake is van een schuld van de fiscale eenheid als zodanig aan de Ontvanger en een vordering van die eenheid als zodanig op de Ontvanger, zodat ingevolge artikel 1461 en volgende van het Burgerlijk Wetboek plaats is voor verrekening. Hieraan doet niet af de omstandigheid dat een der onderdelen van de fiscale eenheid de aanslag, waarop later tot restitutie werd besloten, heeft betaald nu ook voor een derde betaald kan worden (in dit geval voor de fiscale eenheid), noch de omstandigheid dat ten tijde van de restitutie de fiscale eenheid was opgehouden te bestaan, omdat hierdoor geen verandering werd gebracht in de voordien ontstane fiscale rechtsfeiten.

4. Op grond van het vorenstaande moet de vordering worden afgewezen.

S zal worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

Beslissing

De rechtbank:

- wijst de vordering af; Enz.