Home

Hoge Raad, 13-06-2017, ECLI:NL:HR:2017:1085, 16/01011

Hoge Raad, 13-06-2017, ECLI:NL:HR:2017:1085, 16/01011

Gegevens

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
13 juni 2017
Datum publicatie
13 juni 2017
ECLI
ECLI:NL:HR:2017:1085
Zaaknummer
16/01011

Inhoudsindicatie

Onthouden van de nodige verzorging aan zijn hond door deze uren zonder drinkwater aan een paal achter te laten bij een supermarkt, art. 37 (oud) Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. 1. Uos t.a.v. bewezenverklaring. 2. Beroep op psychische overmacht. HR: art. 81.1 RO. CAG geeft overzicht van de wetsgeschiedenis van art. 37 (oud) Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de huidige wetgeving. Samenhang met 16/01010.

Uitspraak

13 juni 2017

Strafkamer

nr. S 16/01011

DAZ/CB

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 12 februari 2016, nummer 22/001916-15, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1983.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft M. Wezepoel, advocaat te Nootdorp, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal T.N.B.M. Spronken heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De raadsvrouwe heeft daarop schriftelijk gereageerd.

2 Beoordeling van de middelen

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren H.A.G. Splinter-van Kan en M.J. Borgers, in bijzijn van de waarnemend griffier A.C. ten Klooster, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 juni 2017.