Home

Hoge Raad, 03-12-2013, ECLI:NL:HR:2013:1566, 12/00729

Hoge Raad, 03-12-2013, ECLI:NL:HR:2013:1566, 12/00729

Gegevens

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
3 december 2013
Datum publicatie
4 december 2013
ECLI
ECLI:NL:HR:2013:1566
Formele relaties
Zaaknummer
12/00729

Inhoudsindicatie

Profijtontneming. HR: art. 81.1 RO.

Uitspraak

3 december 2013

Strafkamer

nr. 12/00729 P

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 17 januari 2012, nummer 23/000143-09, op een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel ten laste van:

[betrokkene] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1945.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de betrokkene. Namens deze heeft mr. H.K. ter Brake, advocaat te Hoorn, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal E.J. Hofstee heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De raadsman heeft daarop schriftelijk gereageerd.

2 Beoordeling van het middel

Het middel kan niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president

W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren

H.A.G. Splinter-van Kan en Y. Buruma, in bijzijn van de waarnemend griffier J.D.M. Hart, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 december 2013.