Home

Hoge Raad, 10-07-2009, BI3448, 08/04927

Hoge Raad, 10-07-2009, BI3448, 08/04927

Gegevens

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
10 juli 2009
Datum publicatie
13 juli 2009
ECLI
ECLI:NL:HR:2009:BI3448
Zaaknummer
08/04927
Relevante informatie
Faillissementswet [Tekst geldig vanaf 04-11-2022 tot 01-01-2023], Faillissementswet [Tekst geldig vanaf 04-11-2022 tot 01-01-2023], Faillissementswet [Tekst geldig vanaf 04-11-2022 tot 01-01-2023]

Inhoudsindicatie

WSNP; beëindiging van de schuldsaneringsregeling, herroeping verlening schone lei (81 RO)

Uitspraak

10 juli 2009

Eerste Kamer

08/04927

EV/IS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[Verzoeker],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: mr. D.Th.J. van der Kleij.

Verzoeker tot cassatie zal hierna ook worden aangeduid als [verzoeker].

1. Het geding in feitelijke instanties

Op 11 februari 2004 heeft de rechtbank 's-Gravenhage de definitieve toepassing van de schuldsaneringsregeling uitgesproken ten aanzien van [verzoeker]. Op 15 januari 2007 heeft de bewindvoerder de rechtbank verzocht een datum vast te stellen voor een eindzitting ex art. 352 lid 1 Fw. De rechtbank heeft op 16 maart 2007 de schuldsanering van [verzoeker] met een schone lei geëindigd.

Bij brief van 25 april 2007 heeft de bewindvoerder de rechtbank verzocht de verlening van schone lei te herroepen aangezien een vordering van € 80.170,32 van [A]/De Nederlanden van 1845 (hierna: [A]) op de schuldsaneringsverklaring ex art. 285 Fw onvermeld is gelaten.

De rechtbank heeft bij vonnis van 6 december 2007 bepaald dat de rechtsgevolgen ex art. 358 lid 1 Fw, waardoor schulden jegens schuldenaar niet langer afdwingbaar zijn, verder geen toepassing meer hebben.

Tegen dit vonnis heeft [verzoeker] beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.

Na een tussenarrest op 24 april 2008 heeft het hof bij arrest van 18 november 2008 het vonnis waarvan beroep bekrachtigd.

De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen beide arresten van het hof heeft [verzoeker] beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Timmerman strekt tot verwerping.

De advocaat van [verzoeker] heeft bij brief van 5 mei 2009 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, A. Hammerstein, F.B. Bakels en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 10 juli 2009.