Home

Hoge Raad, 26-01-2007, AZ2042, R05/171HR

Hoge Raad, 26-01-2007, AZ2042, R05/171HR

Gegevens

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
26 januari 2007
Datum publicatie
26 januari 2007
ECLI
ECLI:NL:HR:2007:AZ2042
Formele relaties
Zaaknummer
R05/171HR
Relevante informatie
Wet op de rechterlijke organisatie [Tekst geldig vanaf 01-07-2023] art. 81

Inhoudsindicatie

Familierecht. Geschil tussen voormalige echtelieden over partner- en kinderalimentatie (81 RO).

Uitspraak

26 januari 2007

Eerste Kamer

Rek.nr. R05/171HR

RM

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[De vrouw],

wonende te [woonplaats],

VERZOEKSTER tot cassatie,

advocaat: mr. J. Vermeulen,

t e g e n

[De man],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: mr. M.B.C. Kloppenburg.

1. Het geding in feitelijke instanties

Bij verzoekschrift van 2 december 2003 heeft verzoekster tot cassatie - verder te noemen: de vrouw - de rechtbank te Utrecht verzocht tussen haar en verweerder in cassatie - verder te noemen: de man - echtscheiding uit te spreken en ten laste van de man een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de twee minderjarige kinderen van partijen van € 500,-- per kind per maand, alsmede een uitkering tot het levensonderhoud van de vrouw van € 2.000,-- per maand vast te stellen.

De man heeft het verzoek tot vaststelling van een kinderalimentatie en partneralimentatie bestreden.

De rechtbank heeft bij beschikking van 28 april 2004 tussen partijen echtscheiding uitgesproken en bij bij eindbeschikking van 26 januari 2005 de door de man te betalen kinderalimentatie vastgesteld op € 439,-- per kind per maand. Het meer of anders verzochte heeft de rechtbank afgewezen.

Tegen de eindbeschikking heeft de vrouw hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam.

Bij beschikking van 29 september 2005 heeft het hof de door vader te betalen kinderalimentatie met ingang van 3 juni 2004 vastgesteld op € 500,-- per kind per maand, de bestreden beschikking in zoverre vernietigd, en die beschikking voor het overige bekrachtigd. Het meer of anders verzochte heeft het hof afgewezen.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van het hof heeft de vrouw bij verzoekschrift van 23 december 2005 beroep in cassatie ingesteld. Op 3 maart 2006 heeft de vrouw een aanvullend verzoekschrift ingediend. Het cassatierekest en het aanvullend verzoekschrift zijn aan deze beschikking gehecht en maken daarvan deel uit.

De man heeft bij verweerschrift van 13 maart 2006 geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring van de vrouw in haar cassatieberoep dan wel tot verwerping daarvan.

De vrouw heeft gereageerd op het verweerschrift van de man.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren P.C. Kop, als voorzitter, J.C. van Oven en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 26 januari 2007.