Home

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18-06-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:4296, 21-005705-14

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18-06-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:4296, 21-005705-14

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
18 juni 2015
Datum publicatie
18 juni 2015
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2015:4296
Zaaknummer
21-005705-14

Inhoudsindicatie

hof veroordeelt verdachte tot vier jaar gevangenisstraf voor het plegen van een poging tot zware mishandeling (schieten op/tegen bil).

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-005705-14

Uitspraak d.d.: 18 juni 2015

TEGENSPRAAK

Promis

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Gelderland van 29 september 2014 met parketnummer 05-720113-14 in de strafzaak tegen

geboren te [geboorteplaats] (Turkije) op [1986],

thans verblijvende in [P.I. verblijfplaats].

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 4 juni 2015 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman, mr. J-H.L.C.M. Kuijpers, naar voren is gebracht.

Verdachte is bij vonnis waarvan beroep vrijgesproken van het onder 2 tenlastegelegde. Hoger beroep tegen deze gegeven vrijspraak staat voor verdachte niet open. Het hof zal de verdachte dan ook in zoverre niet-ontvankelijk in het hoger beroep verklaren.

Het hof zal het vonnis waarvan beroep, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing komt en daarom opnieuw rechtdoen.

Aan verdachte is, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, tenlastegelegd dat:

1

primair

hij op of omstreeks 11 mei 2014 in de gemeente Harderwijk ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om opzettelijk [slachtoffer] van het leven te beroven, met dat opzet meermalen, althans eenmaal met een pistool/revolver, althans een vuurwapen, op/tegen de (rechter)bil en/of het (rechter)been en/of op/in de richting van het hoofd en/of op/in de richting van het lichaam van die [slachtoffer] heeft geschoten, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

subsidiairhij op of omstreeks 11 mei 2014 in de gemeente Harderwijk ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon genaamd [slachtoffer], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet meermalen, althans eenmaal met een pistool/revolver, althans een vuurwapen, op/tegen de (rechter)bil en/of het (rechter)been en/of op/in de richting van het hoofd en/of op/in de richting van het lichaam van die [slachtoffer] heeft geschoten, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overwegingen

Het hof is van oordeel dat het door en namens verdachte gevoerde verweer strekkende tot vrijspraak van het subsidiair tenlastegelegde wordt weersproken door de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Het hof heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die bewijsmiddelen te twijfelen.

Heeft verdachte geschoten?

Poging tot doodslag of poging tot zware mishandeling?

Bewezenverklaring

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Strafbaarheid van de verdachte

Oplegging van straf en/of maatregel

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer]

Toepasselijke wettelijke voorschriften

BESLISSING

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer]