Home

Gerechtshof Amsterdam, 06-03-2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:958, 23-002628-18

Gerechtshof Amsterdam, 06-03-2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:958, 23-002628-18

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
6 maart 2020
Datum publicatie
27 maart 2020
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2020:958
Formele relaties
Zaaknummer
23-002628-18

Inhoudsindicatie

Medplegen tasjesroof, door na de diefstal met de medeverdachte en de gestolen tas weg te rijden in de wetenschap dat deze tas zojuist met geweld is weggenomen.

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-002628-18

datum uitspraak: 6 maart 2020

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 17 juli 2018 in de strafzaak onder parketnummer 13-205933-17 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1998,

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 21 februari 2020 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Namens de verdachte is hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 2 juli 2017 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een (dames)tas en/of een Iphone 6S en/of een paspoort (Thais) en/of een [hotel] hotel kaart en/of een telefoon (merk oppo), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden, gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededaders hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte, en/of zijn mededader (rijdend op een scooter) (met kracht) de tas van de schouder van die [slachtoffer] heeft/hebben getrokken en/of gerukt, waarbij die [slachtoffer] op haar (linker)heup is komen te vallen.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere bewijsoverweging en beslissing over de op te leggen straf komt.

Bewijsoverweging

Bewezenverklaring

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Strafbaarheid van de verdachte

Oplegging van straffen

BESLISSING