Home

Centrale Raad van Beroep, 18-09-2009, BJ8144, 08-7291 WAO

Centrale Raad van Beroep, 18-09-2009, BJ8144, 08-7291 WAO

Gegevens

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
18 september 2009
Datum publicatie
23 september 2009
ECLI
ECLI:NL:CRVB:2009:BJ8144
Zaaknummer
08-7291 WAO

Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek om herziening van CRvB 26-09-2008 (LJN BF9065). De Raad is van oordeel dat het verzoek om herziening dient te worden afgewezen, nu door verzoekster geen feit of omstandigheid als bedoeld in artikel 8:88, lid 1, Awb naar voren is gebracht. De Raad volgt verzoekster niet in haar redenering dat in casu de nieuwe feiten en omstandigheden berusten op ontbrekende gegevens uit niet dan wel niet voldoende verricht onderzoek door een (bezwaar)verzekeringsarts, die, wanneer deze niet hadden ontbroken in de procedure, tot een andere uitspraak hadden kunnen leiden.

Uitspraak

08/7291 WAO

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

U I T S P R A A K

op het verzoek om herziening van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 26 september 2008, 06/7225 WAO, in het geding tussen:

[Verzoekster], wonende te [woonplaats] (hierna: verzoekster),

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: Uwv).

Datum uitspraak: 18 september 2009

I. PROCESVERLOOP

Namens verzoekster heeft mr. W.C. de Jonge, advocaat te Vlaardingen, verzocht om herziening van de uitspraak van de Raad van 26 september 2008, 06/7225 WAO.

Het Uwv heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 28 augustus 2009. Verzoekster is verschenen, bijgestaan door mr. De Jonge voornoemd.

Het Uwv is, met voorafgaand bericht, niet verschenen.

II. OVERWEGINGEN

1. Bij de uitspraak waarvan herziening is verzocht, heeft de Raad, oordelend op het hoger beroep van verzoekster, de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 6 december 2006, 06/1976, bevestigd.

2. Verzoekster heeft verzocht om “herziening op grond van evidente onjuistheid, foutieve uitleg van de eigen jurisprudentie en op grond van nieuwe feiten en omstandigheden”. Verzoekster is van mening dat haar aanspraken bij de bestreden uitspraak niet naar behoren zijn erkend. De gronden van het verzoek zijn uiteengezet in het aanvullende verzoekschrift van 19 februari 2009 en het daarbij overgelegde stuk van Instituut Psychosofia, Centrum voor Spirituele Geneeswijze en Spirituele Dans, van 13 februari 2009.

3.1. De Raad overweegt dat de door de gemachtigde van verzoekster gewenste hernieuwde discussie over de betrokken zaak en de juistheid van de bestreden uitspraak niet kan worden gevoerd, tenzij sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

3.2. De Raad is van oordeel dat het verzoek om herziening dient te worden afgewezen, nu door verzoekster geen feit of omstandigheid als onder 3.1 bedoeld naar voren is gebracht. De Raad volgt verzoekster niet in haar redenering dat in casu de nieuwe feiten en omstandigheden berusten op ontbrekende gegevens uit niet dan wel niet voldoende verricht onderzoek door een (bezwaar)verzekeringsarts, die, wanneer deze niet hadden ontbroken in de procedure, tot een andere uitspraak hadden kunnen leiden.

4. De Raad acht geen termen aanwezig om toepassing te geven aan artikel 8:75 van de Awb.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep,

Recht doende:

Wijst het verzoek om herziening af.

Deze uitspraak is gedaan door I.M.J. Hilhorst-Hagen, in tegenwoordigheid van M.A. van Amerongen als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 18 september 2009.

(get.) I.M.J. Hilhorst-Hagen.

(get.) M.A. van Amerongen.

KR