Home

Wijzigingsregeling Regeling melding Wet arbeid vreemdelingen tijdelijke vrijstelling tewerkstellingsvergunningsplicht (Uitvoeringsbesluit Raad tot vaststelling bestaan massale toestroom ontheemden uit Oekraïne (artikel 5 Richtlijn 2001/55/EG) en invoering van tijdelijke bescherming)

Geldig van 29 maart 2022 tot 1 april 2022
Geldig van 29 maart 2022 tot 1 april 2022

Wijzigingsregeling Regeling melding Wet arbeid vreemdelingen tijdelijke vrijstelling tewerkstellingsvergunningsplicht (Uitvoeringsbesluit Raad tot vaststelling bestaan massale toestroom ontheemden uit Oekraïne (artikel 5 Richtlijn 2001/55/EG) en invoering van tijdelijke bescherming)

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-04-2022 met twk t/m 04-03-2022 ]

Aanhef

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel I [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Regeling melding Wet arbeid vreemdelingen.]

Artikel II. Overgangsperiode [Nog niet in werking]

Een melding op grond van artikel 2a van de Wet arbeid vreemdelingen, gedaan in het kader van een tewerkstelling van een vreemdeling op grond van de vrijstelling uit artikel 6.5 van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022, die is ontvangen in de periode tot en met 15 april 2022, wordt beschouwd als een melding die ten minste twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden is gedaan.

Artikel III. Inwerkingtreding [Nog niet in werking]

Deze regeling treedt in werking op het moment waarop het besluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022 in verband met een tijdelijke vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht, gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001, en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan, in werking treedt.