Home

Kunst Verbinding

Geldig van 15 december 2020 tot 1 februari 2023
Geldig van 15 december 2020 tot 1 februari 2023

Kunst Verbinding

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 15-12-2020 tot 01-02-2023]

Aanhef

Het bestuur van het Mondriaan Fonds,

Besluit:

Artikel 1. Doel

Deze regeling is bedoeld om instellingen of samenwerkende partijen te stimuleren evenementen te organiseren die gericht zijn op een breed en divers publiek en daardoor een goede aansluiting houden met een veranderende maatschappij en een bijzondere bijdrage leveren aan de hedendaagse beeldende kunst.

Artikel 2. Doelgroep

Een bijdrage kan worden verstrekt aan een in Nederland gevestigde rechtspersoon of een collectief van rechtspersonen, zonder winstoogmerk die mede het organiseren van evenementen tot doel heeft.

Artikel 3. Subsidiesoort

De bijdrage is bedoeld voor een evenement dat plaatsvindt in Nederland, zoals een festival of een manifestatie, en kan worden verstrekt in de vorm van:

  1. een bijdrage in de kosten van een incidentele activiteit op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst (projectsubsidie);

  2. een tweejarige subsidie voor instellingen die evenementen op het gebied van beeldende kunst organiseren om hen in staat te stellen zich inhoudelijk en organisatorisch verder te ontwikkelen (ontwikkelsubsidie).

Artikel 4. Hoogte bijdrage

Artikel 5. Weigeringsgronden

Artikel 6. Aanvraag

Artikel 7. Beoordeling

Artikel 8. Hardheidsclausule

Artikel 9. Overig

Artikel 10. Inwerkingtreding

Artikel 11. Citeertitel