Home

Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021–2024

Geldig van 12 november 2019 tot 4 juni 2020
Geldig van 12 november 2019 tot 4 juni 2020

Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021–2024

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 12-11-2019 tot 04-06-2020]

Aanhef

Artikel I. Wijziging Regeling op het specifiek cultuurbeleid

[Wijzigt de Regeling op het specifiek cultuurbeleid.]

Artikel II. Wijziging Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen

[Wijzigt de Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen.]

Artikel III. Overgangsbepalingen

1.

De navolgende bepalingen van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid zoals deze luidde op de dag voorafgaande aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling blijven van toepassing op de subsidies verstrekt op grond van artikel 4b van de Wet op het specifiek cultuurbeleid voor de jaren 2017 tot en met 2020:

  1. artikel 2.15a; en

  2. hoofdstuk 3.

2.

Op de verstrekking van subsidie op grond van artikel 7.2 van de Erfgoedwet voor de jaren tot 2021 blijven de bepalingen van de Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen van toepassing zoals die luidden op de dag voorafgaande aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, met uitzondering van artikel 3.7a en met dien verstande dat in artikel 3.6 in plaats van ‘Artikel 2.10 van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid’ dient te worden gelezen ‘Artikel 2.11 van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid’.

Artikel IV. Inwerkingtreding

Artikel V. Citeertitel