Home

Besluit aanwijzing posten in ontvangst nemen aanvragen voor reisdocumenten en identiteitskaarten

Geldig van 6 juni 2019 tot 6 november 2019
Geldig van 6 juni 2019 tot 6 november 2019

Besluit aanwijzing posten in ontvangst nemen aanvragen voor reisdocumenten en identiteitskaarten

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 06-06-2019 tot 06-11-2019]
[Regeling ingetrokken per 06-11-2019]

Aanhef

Artikel 1

1.

De hoofden van de in bijlage A genoemde consulaire posten zijn bevoegd tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor, alsmede het uitreiken van:

  1. nationale paspoorten;

  2. Nederlandse identiteitskaarten;

  3. reisdocumenten voor vluchtelingen;

  4. reisdocumenten voor vreemdelingen;

  5. faciliteitenpaspoorten; en

  6. tweede paspoorten.

2.

De hoofden van alle consulaire posten zijn bevoegd tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor, alsmede het uitreiken van laissez-passers en noodpaspoorten.

3.

De hoofden van consulaire posten in het Schengengebied zijn indien de post is uitgerust met aanvraagapparatuur voor reisdocumenten, bevoegd tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor, alsmede het uitreiken van vervangende Nederlandse identiteitskaarten. Vorenbedoelde posten zijn genoemd in bijlage B.

Artikel 2

1.

De Head of Operations & Projects-Europe van VFS Services (UK) Limited in Londen is ten behoeve van de VFS Visa Application Centra in Londen en Edinburgh bevoegd tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor en uitreiken van nationale paspoorten, Nederlandse identiteitskaarten en tweede paspoorten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, b en f.

2.

De Head of Operations & Projects-Europe van VFS Services (UK) Limited in Londen kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende medewerkers.

Artikel 3

1.

De Regional Head-Americas van VFS Global in Washington (US) is ten behoeve van de VFS Visa Application Centra in Chicago en Edmonton bevoegd tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor en uitreiken van nationale paspoorten, Nederlandse identiteitskaarten en tweede paspoorten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, b en f.

2.

De Regional Head-Americas van VFS Global in Washington (US) kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende medewerkers.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Bijlage A

Bijlage B