Home

Ondermandaatbesluit directoraat-generaal Milieu en Internationaal

Geldig van 22 maart 2019 tot 25 mei 2023
Geldig van 22 maart 2019 tot 25 mei 2023

Ondermandaatbesluit directoraat-generaal Milieu en Internationaal

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 22-03-2019 tot 25-05-2023]

Aanhef

De directeur-generaal Milieu en Internationaal,

BESLUIT:

Artikel 1. Verlening ondermandaat

Aan de directeuren en afdelingshoofden als bedoeld in artikel 5, derde lid, van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat worden de door de Minister aan de directeur-generaal Milieu en Internationaal verleende bevoegdheden, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat, voor zover die behoren bij hun taken, bedoeld in artikel 5, achtste lid, van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat, in ondermandaat verleend.

Artikel 2. Omvang ondermandaat

Het in artikel 1 verleende ondermandaat omvat niet de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaar.

Artikel 3. Volmacht en machtiging

Het in artikel 1 verleende ondermandaat omvat overeenkomstig artikel 28 van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat tevens de doorverlening van volmacht en machtiging.

Artikel 4. Uitoefening ondermandaat, volmacht en machtiging

Artikel 5. Intrekking oud ondermandaatbesluit

Artikel 6. Inwerkingtreding

Artikel 7. Titel