Home

Besluit aanwijzing CSIRT voor digitale diensten en vaststelling tijdstip inwerkingtreding Wet en Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen

Geldig vanaf 1 januari 2019
Geldig vanaf 1 januari 2019

Besluit aanwijzing CSIRT voor digitale diensten en vaststelling tijdstip inwerkingtreding Wet en Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2019]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 24 oktober 2018, nr. 2392132, directie wetgeving en juridische zaken, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat;

Gelet op richtlijn (EU) 2016/1148, uitvoeringsverordening (EU) 2018/151, de artikelen 4, tweede lid, onderdeel b, en 35 van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen en artikel 8 van het Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat is het CSIRT voor digitale diensten, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen.

Artikel 2

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 30 oktober 2018

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Uitgegeven de achtste november 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus