Home

Mandaatregeling rechters in opleiding in tijdelijke dienst

Geldig vanaf 1 januari 2017
Geldig vanaf 1 januari 2017

Mandaatregeling rechters in opleiding in tijdelijke dienst

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2017]

Aanhef

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Besluit:

Artikel 1

De Raad voor de rechtspraak is bevoegd om ten aanzien van het ambt van rechter in opleiding bij een rechtbank namens de Minister van Veiligheid en Justitie de volgende hem toekomende bevoegdheid uit te oefenen: de benoeming in tijdelijke dienst op grond van artikel 2, achtste lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling rechters in opleiding in tijdelijke dienst.