Home

Besluit bekendmaking veiling kavels B27 en B31

Geldig vanaf 13 september 2016
Geldig vanaf 13 september 2016

Besluit bekendmaking veiling kavels B27 en B31

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 02-03-2022]

Aanhef

Artikel 1

De vergunningen voor de niet-landelijke commerciële radio in de FM-band met de daaraan, voor zover nu reeds mogelijk, te verbinden voorschriften en beperkingen, genoemd in tabel 1, worden verleend met toepassing van een veiling, bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, aanhef en onderdeel f, van de Telecommunicatiewet.

Tabel 1 te veilen vergunningen

Kavel

Bijlage

B27

1

B31

2

Artikel 2

De procedure van de veiling vangt aan op 15 september 2016.

Artikel 3

De vergunningen, bedoeld in artikel 1, zijn nader bestemd voor niet-landelijke commerciële radio-omroep.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Bijlage 1. Ontwerpvergunning kavel B27, inclusief bijbehorende bijlagen

Bijlage 2. Ontwerpvergunning kavel b31, inclusief bijbehorende bijlagen

Bijlage 3. Ontwerpvergunning digitale radio-omroep allotment 9D-N, gekoppeld aan vergunning kavel B27, inclusief bijbehorende bijlagen

Bijlage 4. Ontwerpvergunning digitale radio-omroep allotment 7-A, gekoppeld aan vergunning kavel B31, inclusief bijbehorende bijlagen

Bijlage 5. Toelichting behorende bij de ontwerpvergunningen digitale radio-omroep, als opgenomen in bijlagen 3 en 4