Home

Besluit derde verlenging Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten

Geldig vanaf 10 oktober 2016
Geldig vanaf 10 oktober 2016

Besluit derde verlenging Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 10-10-2016]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 juli 2016, Secretaris-Generaal Cluster, Directie Koninkrijksrelaties, nr. 2016-0000331669;

Gelet op artikel 42, derde lid, van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

De termijn van twee jaar, bedoeld in het tweede lid van artikel 42 van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten, zoals verlengd bij koninklijk besluit van 31 juli 2012 en 14 juli 2014, wordt met twee jaar verlengd.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 oktober 2016.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad, het Publicatieblad van Curaçao en het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst.

Wassenaar, 8 juli 2016

Willem-Alexander

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Uitgegeven de de achtentwintigste juli 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur