Home

Allocatiecode gas

Geldig van 26 mei 2018 tot 15 maart 2019
Geldig van 26 mei 2018 tot 15 maart 2019

Allocatiecode gas

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 26-05-2018 tot 15-03-2019]

Aanhef

De Autoriteit Consument en Markt,

Besluit:

1. Werkingssfeer en definities

1.1. Werkingssfeer en Definities

1.1.1

Het bepaalde in deze code betreft het proces van allocatie ten behoeve van erkende programmaverantwoordelijken en leveranciers op grond van gegevens van aangeslotenen op de regionale gasttransportnetten en op het landelijk gastransportnet, alsmede de daarbij behorende instrumenten en informatiestromen.

1.1.2

1.1.3

2. Tijdschema allocatie

2.0. Near-real-time allocatie

2.0.1

2.0.2

2.0.3

2.0.4

2.0.5

2.0.6

2.0.7

2.0.8

2.0.9

2.1. [Vervallen per 21-01-2017]

2.1.1 [Vervallen per 21-01-2017]

2.1.2 [Vervallen per 21-01-2017]

2.1.3 [Vervallen per 21-01-2017]

2.1.4 [Vervallen per 21-01-2017]

2.2. Maandelijkse allocatie

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.3. [Vervallen per 21-01-2017]

2.3.1 [Vervallen per 21-01-2017]

2.3.2 [Vervallen per 21-01-2017]

2.3.3 [Vervallen per 21-01-2017]

2.4. Maandelijkse allocatie: Allocatiegegevens op de 6e werkdag na afloop van de maand

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.5. Maandelijkse allocatie: Allocatiegegevens op de 16e werkdag na afloop van de maand

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.6. Maandelijkse allocatie: Allocatiegegevens op de 10e werkdag van de vierde maand na afloop van de maand

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.7. Consistentie van de aangeleverde gegevens

2.7.1

2.7.2

3. Tijdschema reconciliatie

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4. Het allocatieproces voor netgebieden en direct aangeslotenen

4.0. Allocatierollen

4.0.1

4.0.2

4.1. Verstrekking van basisgegevens door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet

4.1.0

4.1.1 [Vervallen per 21-01-2017]

4.1.2

4.1.3

4.2. Allocatie per netgebied

4.2.1

4.2.1a

4.2.2

4.3. Sommatie per afnamecategorie

4.3.1

4.3.1.1

4.3.1.2

4.3.1.3

4.3.1.4

4.3.1.5

4.3.1.6

4.3.1.7

4.3.1.8

4.3.1.9

4.3.1.10

4.3.1.11

4.4. Samenstellen van de allocatiegegevens door regionale netbeheerder

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.5. Restenergie

4.5.1

4.5.2

4.6. Correcties op allocaties

4.6.0

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.7. Bijzondere omstandigheden

4.7.1

4.8. Verstrekking van off line allocatiegegevens

4.8.1

4.8.2

4.8.3

4.8.4

4.9. Vaststelling netverliesfactor

4.9.1

4.9.2

4.9.3

4a. Het allocatieproces voor overige entry- en exitpunten

4a.1. Allocatierollen

4a.1.1

4a.1.2

4a.1.3

4a.1.4

4a.1.5

4a.1.6

4a.1.7

4a.2. Allocatie op entrypunten en exitpunten, uitgezonderd de exitpunten waar het landelijk gastransportnet is verbonden met een regionaal gastransportnet

4a.2.1

4a.2.2

4a.2.3

4a.2.4

4a.2.5

4a.3. Overige bepalingen

4a.3.1

4a.3.2

4a.4. Correcties op allocaties

4a.4.1

4a.4.2

4a.4.3

4a.4.4 [Vervallen per 26-05-2018]

5. Nadere reconciliatieregels

5.1. Reconciliatie per netgebied

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.2. Verrekening door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet

5.2.1

5.2.2

5.3. Verstrekking van reconciliatiegegevens

5.3.1

5.3.2

6. Settlement (verrekening van verschillen tussen near-real-time allocaties en off line allocaties)

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7. Slotbepalingen

7.1

7.2

7.3

Bijlagen