Home

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2016

Geldig vanaf 1 januari 2016
Geldig vanaf 1 januari 2016

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2016

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2016]

Aanhef

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Besluit:

Artikel 1

De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Ziektewet wordt voor het kalenderjaar 2016 vastgesteld op 9,30%.

Artikel 2

In afwijking van artikel 1 wordt de premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Ziektewet voor de groep Alfahulpen van de sector Detailhandel en ambachten, van de sector Reiniging en van de sector Grootwinkelbedrijf voor het kalenderjaar 2016 vastgesteld op 8,25%.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 4