Home

Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2017

Geldig van 1 augustus 2016 tot 1 augustus 2022
Geldig van 1 augustus 2016 tot 1 augustus 2022

Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2017

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-08-2016 tot 01-08-2022]
[Regeling ingetrokken per 01-08-2022]

Aanhef

Het College voor Toetsen en Examens,

Besluit:

Artikel 1. Hulpmiddelen

Bij de centrale examens 2017 zijn de algemene hulpmiddelen toegestaan, zoals vermeld in bijlage 1A voor het vmbo en bijlage 1B voor havo en vwo.

Artikel 2. Hulpmiddelen kandidaten met een beperking

Bij de centrale examens 2017 zijn met betrekking tot kandidaten met een beperking, bij toepassing van artikel 55 Eindexamenbesluit, Afwijking wijze van examineren, hulpmiddelen toegestaan, zoals vermeld in bijlage 2.

Artikel 3. Bekendmaking

De regeling zal met de bijlagen en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen kunnen ook geraadpleegd worden op Examenblad.nl.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Artikel 5. Citeertitel

Bijlage 1a. behorende bij artikel 1 van de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2017, van 15 juni 2015, nummer CvTE-15.01452

Bijlage 1b. behorende bij artikel 1 van de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2017, van 15 juni 2015, nummer CvTE-15.01452

Bijlage 2. behorende bij artikel 2 van de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2017, van 15 juni 2015, nummer CvTE-15.01452