Home

Besluit PT subsidiabiliteit en forfaitaire standaardtarieven medebewind 2012

Geldig van 29 december 2013 tot 21 september 2014
Geldig van 29 december 2013 tot 21 september 2014

Besluit PT subsidiabiliteit en forfaitaire standaardtarieven medebewind 2012

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 21-09-2014]

Aanhef

De voorzitter van het Productschap Tuinbouw,

Gelet op de artikelen 8 en 9 van Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2012;

Gezien de artikelen 57 en 60 van Verordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft (PBEU, L 157);

BESLUIT:

1. Subsidiabiliteit

Artikel 1

De criteria die worden gehanteerd voor de beoordeling van operationele programma's en de voor steun in aanmerking komende uitgaven betreffende het jaar 2012, zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

2. Forfaitaire standaardtarieven

Artikel 2

Artikel 3

3. Slotbepalingen

Artikel 4

Artikel 5

Bijlage als bedoeld in artikel 1 van het Besluit PT subsidiabiliteit en forfaitaire standaardtarieven medebewind 2012