Home

Regeling algemene onkostenvergoeding rechterlijke ambtenaren

Geldig van 23 augustus 2016 tot 27 september 2017
Geldig van 23 augustus 2016 tot 27 september 2017

Regeling algemene onkostenvergoeding rechterlijke ambtenaren

Opschrift

Aanhef

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Besluit:

Artikel 1

De bedragen van de algemene onkostenvergoeding worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de afgeleide consumentenprijsindex, waarbij de bedragen worden afgerond naar de eerstvolgende euro.

Artikel 2

De indexering van de algemene onkostenvergoeding wordt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari van het betreffende kalenderjaar toegepast.

Artikel 3

In de bij deze regeling behorende bijlage zijn, overeenkomstig de in artikel 7, tweede lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren bedoelde indeling, de hoogten van de algemene onkostenvergoeding van de rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding, die zijn aangesteld voor een volledige arbeidsduur, vermeld.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Bijlage als bedoeld in artikel 3