Home

Regeling verplichte aanlevering minimale dataset medisch specialistische zorg (MDS)

Geldig van 1 januari 2012 tot 29 september 2013
Geldig van 1 januari 2012 tot 29 september 2013

Regeling verplichte aanlevering minimale dataset medisch specialistische zorg (MDS)

Besluit NR/CU-211

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2012 tot 29-09-2013]
[Regeling ingetrokken per 29-09-2013]

Ingevolge artikel 62 juncto 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van het verstrekken van gegevens en inlichtingen door zorgaanbieders.

1. Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op instellingen voor medisch specialistische zorg, audiologische centra en centra voor erfelijkheidsonderzoekdie medisch specialistische zorgleveren als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze regeling is niet van toepassing op sanatoria, abortusklinieken en instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg.

2. Doel van de regeling

3. Begripsbepalingen

4. Gegevensverstrekking

5. Wijze van gegevensverstrekking

6. Intrekking oude regel(s)

7. Inwerkingtreding en citeerregel