Home

Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011

Geldig van 1 oktober 2015 tot 1 januari 2016
Geldig van 1 oktober 2015 tot 1 januari 2016

Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-10-2015 tot 01-01-2016]

Aanhef

§ 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

1.

Een vermoeden als bedoeld in artikel 130, eerste lid, van de wet wordt gebaseerd op feiten of omstandigheden als genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage 1.

2.

Indien een vermoeden als bedoeld in het eerste lid wordt gebaseerd op het gestelde in de bij deze regeling behorende bijlage 1, onderdeel B, subonderdeel III, Drogerende stoffen, dient betrokkene bij minimaal één feit bestuurder te zijn geweest van een motorrijtuig waarvoor een rijbewijs is vereist.

Artikel 3

Artikel 4

§ 2. Vordering tot overgifte van het rijbewijs en schorsing geldigheid

Artikel 5

Artikel 6

§ 3. Lichte educatieve maatregel alcohol en verkeer

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

§ 4. Educatieve maatregel alcohol en verkeer

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

§ 5. Educatieve maatregel gedrag en verkeer

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

§ 6. Alcoholslotprogramma

Artikel 17 [Vervallen per 10-04-2015]

Artikel 18 [Vervallen per 10-04-2015]

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

§ 7. Onderzoeken

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

§ 8. Ongeldigverklaring van het rijbewijs

Artikel 27

§ 9. Slotbepalingen

Artikel 28

Artikel 29 [Vervallen per 10-04-2015]

Artikel 30

Bijlage 1. bij de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011

Bijlage 2 [Vervallen per 01-10-2015]