Home

Luchthavenregeling Oirschot

Geldig vanaf 1 november 2010
Geldig vanaf 1 november 2010

Luchthavenregeling Oirschot

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-11-2010]

Aanhef

De Minister van Defensie,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. militaire helihaven: een op een militair oefenterrein gelegen militaire luchthaven voor gebruik door helikopters;

  2. vliegtuigbeweging: een start of een landing van een helikopter;

  3. hoveren: het stilhangen van een helikopter op geringe hoogte boven de grond.

Artikel 2

Deze regeling is van toepassing op de militaire helihaven op het militaire oefenterrein Oirschot.

Artikel 3

De militaire helihaven is gelegen te Oirschot en bestaat uit een cirkelvormig gebied met een straal van 50 meter rondom de coördinaat 51°28'42,31"N 005°21'03,28"E,zoals aangegeven op de in de bijlage bij deze regeling opgenomen kaart.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Bijlage