Home

Besluit vaststelling subsidieplafond subsidiëring ex artikel 8.4 Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Indonesiëfaciliteit)

Geldig van 21 januari 2011 tot 5 februari 2011
Geldig van 21 januari 2011 tot 5 februari 2011

Besluit vaststelling subsidieplafond subsidiëring ex artikel 8.4 Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Indonesiëfaciliteit)

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 05-02-2011]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2012]

Aanhef

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 8.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Indonesiëfaciliteit geldt voor de periode van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2011 een subsidieplafond van € 0.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en vervalt met ingang van 1 januari 2012.