Home

Regeling aanwijzing Saba Bank als natuurpark

Geldig van 15 december 2010 tot 22 december 2010
Geldig van 15 december 2010 tot 22 december 2010

Regeling aanwijzing Saba Bank als natuurpark

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 22-12-2010]

Aanhef

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

In overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 2a en 8d, eerste lid, van de Wet grondslagen natuurbeheer en -bescherming BES;

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. wet: Wet grondslagen natuurbeheer en -bescherming BES;

  2. minister: Minister van Economisch Zaken, Landbouw en Innovatie.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

1.

De Saba Bank wordt aangewezen als natuurpark als bedoeld in artikel 2a van de wet.

2.

Het natuurpark, bedoeld in het eerste lid, omvat het gebied, zoals aangegeven op de kaart opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

1.

Het is verboden voor anker te gaan in het natuurpark, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

2.

Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op hydrografische opnemingsvaartuigen, bergingsschepen en vaartuigen die worden ingezet voor opsporing en redding.

3.

Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op vissersschepen op voorwaarde dat de kapitein van het schip beschikt over een geldige visserijvergunning voor enig gedeelte van de Saba Bank.

4.

De kapitein van een vaartuig of schip als bedoeld in het tweede of derde lid, meldt zich bij de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied zodra hij de buitengrens van het natuurpark, bedoeld in artikel 2, eerste lid, in binnen- of buitenwaartse richting passeert.

5.

Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing ingeval van overmacht of hulpverlening.

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5

Artikel 6

Bijlage bij artikel 2, tweede lid , van de Regeling aanwijzing Saba Bank als natuurpark [Nog niet in werking]