Home

Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2010)

Geldig van 9 februari 2010 tot 1 januari 2011
Geldig van 9 februari 2010 tot 1 januari 2011

Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2010)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 09-02-2010 tot 01-01-2011]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2011]

Aanhef

Artikel 1

Voor subsidieverlening in het kader van het Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2010 geldt voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2010 een subsidieplafond van € 0,–.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2011.