Home

Tijdelijke subsidieregeling internet in de trein

Geldig van 15 oktober 2009 tot 1 november 2009
Geldig van 15 oktober 2009 tot 1 november 2009

Tijdelijke subsidieregeling internet in de trein

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 15-10-2009 tot 01-11-2009]
[Regeling ingetrokken per 01-11-2009]

Aanhef

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. a.

    minister: Minister van Verkeer en Waterstaat;

  2. b.

    vervoerder: onderneming die op basis van

  3. artikel 20 van de Wet personenvervoer 2000 een concessie heeft voor het verrichten van openbaar personenvervoer per trein.

Artikel 2. Voor subsidie in aanmerking komende projecten

De minister kan op aanvraag een subsidie verlenen aan een vervoerder als bijdrage aan de realisatie van gratis aanbod van internet in de trein.

Artikel 3. Maximale duur

Een subsidie kan worden verleend voor een periode van maximaal drie jaar.

Artikel 4. Beschikbaar bedrag

Artikel 5. Vereisten subsidieaanvraag

Artikel 6. In aanmerking komende kosten en opbrengsten

Artikel 7. Verdeling van het beschikbare bedrag

Artikel 8. Weigeringsgronden

Artikel 9. Voorschotten

Artikel 10. Tussentijdse verantwoording

Artikel 11. Subsidievaststelling

Artikel 12. Inwerkingtreding

Artikel 13. Titel regeling