Home

Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009

Geldig van 4 mei 2009 tot 1 juni 2009
Geldig van 4 mei 2009 tot 1 juni 2009

Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-06-2009]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 16 december 2008, nr. CEND/HDJZ-2008/1726 sector AWW;

Gelet op de artikelen 5, 9, eerste lid, onderdelen a en b, en vijfde lid, 10, eerste lid, 12a, derde lid, 12b, derde lid, 12c, tweede lid, 17, tweede lid, 21, eerste en derde lid, 22, eerste lid, en 23, vierde lid, van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 en artikel 3, eerste lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

De Raad van State gehoord (advies van 12 februari 2009, nr. W09.08.0588/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 27 april 2009, nr. CEND/HDJZ-2009/411 sector AWW;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen

Artikel 1 [Nog niet in werking]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder

Hoofdstuk II. Categorieën certificaten

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk III. Rijonderricht

Paragraaf 1. Vooropleiding

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Paragraaf 2. Bekwaamheidseisen

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Paragraaf 3. Stage

Artikel 7 [Nog niet in werking]

Artikel 8 [Nog niet in werking]

Paragraaf 4. Bijscholing

Artikel 9 [Nog niet in werking]

Artikel 10 [Nog niet in werking]

Artikel 11 [Nog niet in werking]

Artikel 12 [Nog niet in werking]

Paragraaf 5. Herintreding

Artikel 13 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk IV. Scholing educatieve maatregel

Artikel 14 [Nog niet in werking]

Artikel 15 [Nog niet in werking]

Artikel 16 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk V. Maatregelen vakbekwaamheid

Artikel 17 [Nog niet in werking]

Artikel 18 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk VI. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 19 [Nog niet in werking]

Artikel 20 [Nog niet in werking]

Artikel 21

Artikel 22 [Nog niet in werking]

Artikel 23